Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wieści Gminne
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 29 listopad 2016

Image

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
– obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji


Przedmiotem konsultacji jest wyznaczenie obszarów rewitalizacji w Gminie Jordanów. Konsultacje społeczne mają na celu zebranie uwag, sugestii oraz propozycji obszarów rewitalizacji na terenie Gminy Jordanów.
Konsultacje rozpoczną się 5 grudnia 2016 roku i potrwają do 4 stycznia 2017 roku.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie:
1. spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostaną omówione propozycje wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Jordanów, a także będzie możliwość wyrażenia uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu. Spotkanie odbędzie się dnia 20 grudnia 2016 o godz. 10:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Promocji w Osielcu.
2. zbierania uwag ustnych – uwagi można składać w okresie od dnia 5 grudnia 2016 do 4 stycznia 2017 w siedzibie Urzędu Gminy Jordanów, Rynek 2, 34-240 Jordanów, pok. Nr 4 godzinach pracy Urzędu Gminy, od godz. 7:30 do godz. 15:30
Czytaj całość...
Wystawa Bożonarodzeniowa Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 28 listopad 2016

Image
Powiatowym Konkursie Potraw Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 22 listopad 2016

Drugie miejsce KGW z Łętowni na Powiatowym Konkursie Potraw Regionalnych

W dniu 19 listopada br., w Lachowicach, odbył się XVI Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych „O Złotą Warzechę”. Do rywalizacji przystąpiło czternaście grup z powiatu suskiego, a tematem przewodnim konkursu były podroby oceniane w dwóch kategoriach: potrawy typowo regionalne i potrawy współczesne oparte na tradycji.

Image


Czytaj całość...
APEL Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 22 listopad 2016

APEL DO HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz
Głównego Lekarza Weterynarii

>>>Treść Apelu<<<

Image


XX SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 22 listopad 2016

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
XX SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapytania radnych.
4. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Jordanów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Jordanów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025.
Czytaj całość...
Zakończenie projektu Utracona pamięć Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 17 listopad 2016

Zakończenie projektu „Utracona pamięć”

W dniu 15.11.2016 r., w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie, odbyło się ostatnie spotkanie w ramach projektu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Promocji w Jordanowie pn. „Utracona pamięć.” W toku projektowych działań odbyło się w sumie siedem spotkań, do których zaproszona została sześćdziesięcioosobowa grupa osób - uczniów szkół gimnazjalnych z terenu gminy Jordanów oraz grupa z Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie.

Image


Czytaj całość...
Harmonogram posiedzeń Komisji Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 16 listopad 2016

Harmonogram posiedzeń
Komisji Rady Gminy Jordanów


LISTOPAD 2016

Komisja Rady Gminy:

21 listopada br. /tj: poniedziałek/ godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu na 2017 rok.
2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2017 rok.
3. Sprawy bieżące (opiniowanie pism oraz projektów uchwał).

-------------------------------------------------------------------------------

Komisja Zdrowia, Ekologii, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych:

23 listopada br. /tj: środa/ godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
Czytaj całość...
I N F O R M A C J A Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 15 listopad 2016

I N F O R M A C J A

Decyzje dotyczące stypendium szkolnego można odbierać w Urzędzie Gminy w Jordanowie (pokój nr 5 nad Pocztą) od 15 listopada 2016r.

Termin składania rachunków potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne od 15 listopada do 30 listopada 2016r.

Wypłata stypendium odbywać się będzie w dniach:
6 grudnia (Naprawa, Toporzysko, Wysoka)
7 grudnia ( Łętownia, Osielec)

Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne do wysokości kwoty określonej w decyzji.
W przypadku niedostarczenia dokumentów stanowiących podstawę wypłaty stypendium, wójt gminy wydaje decyzję o wygaśnięciu decyzji przyznającej stypendium, w trybie art. 162 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego:
Czytaj całość...
AKCJA SZCZEPIENIA LISÓW Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 15 listopad 2016

AKCJA SZCZEPIENIA LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wadowicach informuje, że w związku z utrzymującą się niekorzystną sytuacją epizootyczną w zakresie wścieklizny na terenie województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona dodatkowa akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie od 18 listopada do 28 listopada Akcja będzie wykonywana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotu, oraz jej ręczne wyłożenie.
Wskazówki dla mieszkańców terenów na których zostaną wyłożone immunoprzynęty do zwalczania wścieklizny u lisów w załączeniu poniżej.

Wskazówki dla mieszkańców

<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 1 - 9 z 497