Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wieści Gminne
INFORMACJA Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 11 grudzień 2018

Informacja


Na wniosek mieszkańców Gminy Jordanów, od dnia 12.12.2028r zostają zmienione godziny pracy Urzędu Gminy

poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30 - 15.30
środa: 7.30 - 16.30
piątek: 7.30 - 14.30


Mikołajkowy Turniej Siatkówk Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 10 grudzień 2018

Mikołajkowy Turniej Siatkówk


W sobotę, 8 grudnia br. w Łętowni, odbył się Mikołajkowy Turniej Siatkówki Oldbojów o Puchar Wójta Gminy Jordanów. W rozgrywkach wzięły udział cztery drużyny męskie z Tokarni, Skomielnej Białej, Pcimia i Łętowni, a mikołajkowe rozgrywki były jednym z czterech turniejów, jakie powyższe drużyny organizują dla oldbojów w ciągu roku, od przeszło kilkunastu lat.

Image


Czytaj całość...
INFORMACJA Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 30 listopad 2018

Informacja

Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Suchej Beskidzkiej uprzejmie informuje, że w dniu 29 listopada br. weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o kołach gospodyń wiejskich. (Dz.U. z 2018 r. , poz. 2212). Przedmiotowa ustawa nakłada na Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązek prowadzenia Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, oraz udzielania ujętym w nim podmiotom pomocy finansowej

Jednoczesne informuje ze w najbliższą sobotę tj. 1 grudnia br. w godzinach od 9:00 do 14:00 siedziba Biura Powiatowego przy ul. Mickiewicza 19 będzie otwarta. W tym czasie pracownicy ARiMR będą udzielać szczegółowych informacji osobom zainteresowanym wyżej wymienioną tematyką.

II SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 27 listopad 2018

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
II SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW

z następującym proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVII i XXXVIII Sesji Rady Gminy Jordanów.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
6. Uchwała w sprawie zmian budżetu.
7. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2018 – 2028.
8. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
9. Uchwała w sprawie określenia na rok 2019 stawek podatku od środków transportowych.
10. Uchwała w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Zakończenie.

SESJA odbędzie się w dniu 4 grudnia br. /tj: wtorek/
w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie o godz. 8.30

Przewodniczący
Rady Gminy Jordanów
Daniel Mirek
Harmonogram posiedzeń Komisji Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 27 listopad 2018

Harmonogram posiedzeń
Komisji Rady Gminy Jordanów

LISTOPAD 2018


Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Jordanów:
dnia 30 listopada br. /.tj: piątek / o godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Zapoznanie się z projektem budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2019 rok.
2. Opiniowanie stawek podatkowych oraz zwolnień podatkowych na rok 2019.
3. Opiniowanie zmian budżetu oraz zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018 rok.
4. Sprawy bieżące – tematyka związana z odpadami komunalnymi.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący
Rady Gminy Jordanów
Daniel Mirek
Nowe władze Gminy Jordanów Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 26 listopad 2018

Nowe władze Gminy Jordanów

W dniu 22 listopada br. odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Jordanów w kadencji 2018 – 2023. Poprzedziła ją msza św., którą odprawił - w kościele parafialnym w Osielcu - ks. proboszcz Tadeusz Tokarz.
Sesję rozpoczął najstarszy wiekiem radny senior Stanisław Książek. Na początku, przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Małgorzata Sularz wręczyła radnym i nowemu wójtowi zaświadczenia o wyborze, a następnie zarówno radni, jak i wójt Artur Kudzia złożyli uroczyste ślubowanie. Istotnym punktem pierwszej sesji był wybór przewodniczącego rady gminy. Został nim Daniel Mirek, a jego zastępcą wybrano Zdzisława Filipka.

Image


Czytaj całość...
INFORMACJA Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 23 listopad 2018

I N F O R M A C J A

Decyzje dotyczące stypendium szkolnego można odbierać w Urzędzie Gminy w Jordanowie (pokój nr 05 na ul. Mickiewicza 3) od 20 listopada 2018r.

Termin składania rachunków potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne od 20 listopada do 7 grudnia 2018r.

Wypłata stypendium odbywać się będzie w dniach:
- 12 grudnia (Naprawa, Toporzysko, Wysoka)
- 13 grudnia ( Łętownia, Osielec)

Czytaj całość...
Komunikat Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 20 listopad 2018

Komunikat

Informujemy, że od dnia 19 listopada zmienia się główny numer sekretariatu Urzędu Gminy w Jordanowie.
Obecny numer to (18) 26-87-600


Image
I SESJA NOWEJ RADY GMINY JORDANÓW Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 15 listopad 2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późniejszymi zmianami / oraz zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 4 listopada 2018 r.

I SESJA RADY GMINY JORDANÓW
odbędzie się dnia 22 listopada br. /tj: czwartek/
w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie - ul. Mickiewicza 3
o godz. 14.00

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji.
2. Wystąpienie Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Jordanowie i wręczenie zainteresowanym zaświadczeń o wyborze na radnego oraz zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Jordanów.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
4. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Jordanów.
5. Wybór Przewodniczącego Rady.
6. Ewentualne rozszerzenie porządku obrad.
7. Zakończenie obrad.

Proponowane dodatkowe punkty do porządku obrad :

6a. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jordanów.
6b. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Jordanów oraz ustalenia liczby członków Komisji.
6c. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Jordanów.
6d. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rady Gminy Jordanów.
6e. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jordanów.

Msza święta inauguracyjna
odbędzie się w dniu 22 listopada br. /tj: czwartek/
w kościele pw. św. Apostołów Filipa i Jakuba w Osielcu
o godz. 11.30
<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 1 - 9 z 351