Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wieści Gminne
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 21 październik 2016

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
WSI TOPORZYSKO I WYSOKA

Wójt Gminy Jordanów informuję, że nastąpiła zmiana terminu zbiórki odpadów wielkogabarytowych w miejscowości Toporzysko i Wysoka. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych nastąpi w dniu 29 października (sobota).

Będzie jaśniej w Gminie Jordanów Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 21 październik 2016

Będzie jaśniej w Gminie Jordanów


Niebawem Gmina Jordanów wzbogaci się o 33 lampy oświetleniowe. Lampy zostaną zaprojektowane i wybudowane zgodnie ze sztuką budowlaną. Obecnie kompletowana jest niezbędna dokumentacja m.in. mapy do celów projektowych oraz zgody właścicieli działek, przez które będzie przebiegać oświetlenie. Zakończenie inwestycji planowane jest pod koniec roku 2016, a łączny koszt wyniesie 145 755,00 zł. Wykonawcą jest firma Zakład Instalatorstwa Elektrycznego z siedzibą w Wysokiej. Mamy nadzieje, że inwestycja w dużym stopniu ułatwi życie mieszkańcom i poprawi ich bezpieczeństwo.

ZK
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 19 październik 2016

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH


Wójt Gminy Jordanów przypomina o zbliżającym się terminie jesiennej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, która będzie przeprowadzona wg następującego harmonogramu:

Łętownia, Naprawa - 26 październik (środa)
Osielec - 27 październik (czwartek)
Toporzysko, Wysoka - 29 październik (sobota)

Czytaj całość...
Nowy mundur dla OSP Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 19 październik 2016

Image
Nowy mundur dla OSPW dniu 20 września 2016r. Wójt Gminy Jordanów wręczył Ochotniczej Straży Pożarnej w Naprawie nowy zestaw munduru bojowego. Ubranie to zostało zakupione przez Gminę, w ramach programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska- Bezpieczny Strażak”. Projekt współfinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, oraz budżetu Gminy. Zestaw odzieży ochronnej składa się z: ubrania ochronnego (kurtka i spodnie), hełmu, butów, rękawic i kominiarki.

Czytaj całość...
OBWIESZCZENIE Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 19 październik 2016

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11f. ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2015.2031) oraz art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290), w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że 12 października 2016 r. została wydana decyzja Nr 13/2016, znak: WI-IX.7820.1.9.2016 o zmianie decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 11/2014, znak: WI-IX.7820.1.2.2014 z 22 grudnia 2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Budowa drogi ekspresowej S-7 Kraków – Rabka-Zdrój na odcinku Lubień – Rabka-Zdrój od km 713+580,21 do km 729+410,00 oraz budowa nowego odcinka drogi nr 47 klasy GP na odcinku Rabka-Zdrój – Chabówka od km 0+000,00 do km 0+877,22, sprostowanej postanowieniem Wojewody Małopolskiego z 25 maja 2015 r., znak: WI-IX.7820.1.2.2014 i zmienionej decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju znak: BOII.II.6621.16.2015.DB.16 z 10 lipca 2015 r. – w zakresie zmiany przebiegu linii energetycznej SN (położonej pomiędzy przęsłami 56 – 59) zasilającej tunel drogowy od strony miejscowości Lubień oraz w zakresie rodzaju robót budowlanych.
Czytaj całość...
XIX SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 18 październik 2016

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
XIX SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapytania radnych.
4. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
Czytaj całość...
Harmonogram posiedzeń Komisji Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 18 październik 2016

Harmonogram posiedzeń
Komisji Rady Gminy Jordanów
PAŹDZIERNIK 2016


Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy:

25 października br. /tj: wtorek/ godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Opiniowanie stawek podatkowych oraz zwolnień podatkowych na rok 2017.
2. Sprawy bieżące (opiniowanie pism oraz projektów uchwał).

--------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący
Rady Gminy Jordanów
Adam Kawula
LGD Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 18 październik 2016

Dzień Edukacji Narodowej Drukuj E-mail
Autor Administrator   
niedziela, 16 październik 2016

Dzień Edukacji Narodowej w gminie Jordanów


Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej w gminie Jordanów odbyły się 13 października br. w Zespole Szkół w Łętowni. Uczestniczyli w nich: Wójt Gminy Jordanów – pan Stanisław Pudo, Przewodniczący Rady Gminy – pan Adam Kawula, Sekretarz Gminy Jordanów- pan Rafał Lubaszka, radni, wizytator Delegatury Kuratorium w Wadowicach – pan Zygmunt Ormaniec, Kierownik Gminnego Ośrodka Administracji Szkół i Przedszkoli w Jordanowie - pani Agnieszka Majchrzak, dyrektor GOKSiP – pani Gabriela Korbel, dyrektorzy i nauczyciele szkół i przedszkoli.

Image


Image


Zgromadzonych powitał dyrektor Zespołu Szkół w Łętowni – pan Andrzej Książek, który przypomniał wszystkim historię tego święta. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Jordanów – pan Stanisław Pudo, który podziękował nauczycielom za pracę i złożył najlepsze życzenia. Podziękowania i życzenia dla nauczycieli złożył także przedstawiciel Małopolskiego Kuratora Oświaty – pan Zygmunt Ormaniec.
W czasie obchodów zostały wręczone akty nadania dla nauczycieli, którzy uzyskali stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.

Czytaj całość...
<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 1 - 9 z 491