Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wiesci Gminne
OGŁOSZENIE Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
czwartek, 12 lipiec 2018

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o publikacji na stronie internetowej (adres: www.gmina-jordanow.pl) projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Continua a leggere...
IX Turniej Wsi Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
wtorek, 10 lipiec 2018
Image
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
wtorek, 10 lipiec 2018

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

08 lipca 2018 r. na płycie boiska KS Świt w Osielcu odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze zorganizowane przez Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Jordanowie. W zmaganiach wzięło udział 8 drużyn z terenu Gminy i Miasta Jordanów / 7 męskich oraz jedna żeńska/ oraz 2 drużyny / męska i żeńska/ z Gminy Bystra-Sidzina.

Image


Continua a leggere...
Zawody OSP Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
czwartek, 05 lipiec 2018

Image
WAKACJE W GMINIE JORDANÓW Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
poniedziałek, 02 lipiec 2018


WAKACJE W GMINIE JORDANÓW

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie zachęca do zapoznania się i skorzystania z oferty spędzania wolnego czasu w okresie wakacji

Wakacyjny plan z podziałem na poszczególne miejscowości

Decyzje dotyczące stypendium szkolnego Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
czwartek, 28 czerwiec 2018

I N F O R M A C J A

Decyzje dotyczące stypendium szkolnego można odbierać w Urzędzie Gminy w Jordanowie (pokój nr 5 nad Pocztą) od 21 czerwca 2018r.

Termin składania rachunków potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne od 21 czerwca do 29 czerwca 2018r.

Wypłata stypendium odbywać się będzie w dniach:
- 09 lipca (Naprawa, Toporzysko, Wysoka)
- 10 lipca ( Łętownia, Osielec)

Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne do wysokości kwoty określonej w decyzji.
W przypadku niedostarczenia dokumentów stanowiących podstawę wypłaty stypendium, wójt gminy wydaje decyzję o wygaśnięciu decyzji przyznającej stypendium, w trybie art. 162 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Continua a leggere...
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A informuje Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
wtorek, 26 czerwiec 2018

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A informuje

Przejazd kolejowo-drogowy kat. „C” zlokalizowany w miejscowości Toporzysko km 21,686 na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka ( przejazd na tak zwanych Miedzywodach) znajduje się w ciągu dróg stanowiących drogi wewnętrzne Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Rozwoju, przejazdy kolejowo – drogowe w ciągu dróg niepublicznych mogą funkcjonować tylko jako przejazdy użytku niepublicznego kat. „F”, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zakładem Linii Kolejowych a użytkownikiem przejazdu.
W związku z powyższym zostaje wdrożona procedura likwidacji wyżej wymienionego przejazdu kolejowo – drogowego, jeżeli w ciągu 30 od dnia ogłoszenia nie zgłosi się do Zakładu Linii Kolejowych potencjalny przyszły użytkownik.
Wobec powyższego osoby korzystające z tego przejazdu proszone są o kontakt z nr tel. 18 535 23 41 w celu sporządzenia stosownych dokumentów.

ZK

Image


XXXIV SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
poniedziałek, 25 czerwiec 2018

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
XXXIV SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapytania radnych.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jordanowie.
Continua a leggere...
ZAPYTANIE OFERTOWE Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
piątek, 22 czerwiec 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE PN. "PRZEBUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W MIEJSCOWOŚCI OSIELEC"

Informujemy, że Stowarzyszenie Erudio w imieniu Gminy Jordanów prowadzi zapytanie ofertowe na zadanie „PRZEBUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W MIEJSCOWOŚCI OSIELEC”. Więcej informacji pod adresem.

http://www.stowarzyszenie-erudio.pl/zamowienia.html
<< Inizio < Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Successivo > Fine >>

Risultati 19 - 27 di 353