Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wieści Gminne
IV SESJĘ RADY GMINY Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 19 luty 2019

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
IV SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy Jordanów.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wystąpienia mieszkańców i zaproszonych gości.
7. Uchwała w sprawie zmian budżetu.
8. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2019 – 2028.
Czytaj całość...
Restrukturyzacja małych gospodarstw Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 18 luty 2019

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej
na operacje typu

"Restrukturyzacja małych gospodarstw"

w ramach poddziałania
„Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w dniach od 28 lutego do 29 marca 2019 r.


Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1813 z późn. zm.). Pomoc finansowa w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” może być przyznana rolnikowi albo małżonkowi rolnika, jeżeli m.in.:

Czytaj całość...
Zwrot podatku akcyzowego Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 15 luty 2019

Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

- w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
- w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
Czytaj całość...
Harmonogram posiedzeń Komisji Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 11 luty 2019

Harmonogram posiedzeń
Komisji Rady Gminy Jordanów

Komisja Zdrowia, Ekologii, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych:
14 lutego br. /.tj: czwartek / o godz. 9.00

Tematyka posiedzenia:
1. Opiniowanie bieżących projektów uchwał.
2. Sprawy bieżące.
3. Wizytacja stołówek szkolnych - Komisja wyjazdowa.

------------------------------------------------------------------------

Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego :
15 lutego br. /.tj: piątek/ o godz. 8.00

Tematyka posiedzenia:
1. Organizacja transportu publicznego, wydawanie koncesji na transport - przy współudziale przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.
2. Sprawy bieżące - opiniowanie bieżących projektów uchwał.

Czytaj całość...
Zebrania wiejskie Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 08 luty 2019


Wójt Gminy Jordanów uprzejmie informuje,
że w dniach od 18 luty 2019r do 22 luty 2019r.
na terenie Gminy Jordanów odbędą się zebranie wiejskie
w czasie których odbędą się
WYBORY SOŁTYSA oraz CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ.

18 luty 2019 /poniedziałek/ – Wysoka – Remiza OSP godz. 16.00
19 luty 2019 /wtorek/ – Łętownia – Remiza OSP godz. 16.00
20 luty 2019 /środa/ – Osielec – Budynek GOK godz. 16.00
21 luty 2019 /czwartek/ – Toporzysko – Zespół Szkół godz. 16.00
22 luty 2019 /piątek/ – Naprawa – Remiza OSP godz. 16.00

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w zebraniu.

OFERTA PRACY Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 05 luty 2019

OFERTA PRACY

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko:

instruktor kultury

Treść Oferty

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 30 styczeń 2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze" ogłasza od dnia 12 lutego 2019 r. do 25 lutego 2019 r. konkurs na stanowisko: Specjalista ds. wdrażania Strategii Kierowanej przez Społeczność na lata 2014-2020.

Treść ogłoszenia


nabór na stanowisko  Pracownik Socjalny Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 30 styczeń 2019

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Ogłasza nabór na stanowisko – Pracownik Socjalny


Nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie

Wymiar etatu: umowa na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika pełny wymiar czasu pracy – 40 godzin tygodniowo

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1. wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z art.
116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1508), spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:
1) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych:
2) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna;
3) do dnia 31 grudnia 2013 roku ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

Czytaj całość...
OSTRZEŻENIE Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 22 styczeń 2019

OSTRZEŻENIE O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA

Treść Ostrzeżenia
<< Start < Poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 253 - 261 z 269