Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wieści Gminne
Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Gminy Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 15 marzec 2019

Harmonogram posiedzeń
Komisji Rady Gminy Jordanów

Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Gminy:

20 marca br. /tj: środa / godz. 8.30
Tematyka posiedzenia:
1. Zapoznanie ze sprawozdaniami Kół Gospodyń Wiejskich za 2018 rok oraz z planami pracy na 2019 rok - przy współudziale przewodniczących KGW.
2. Informacja na temat działalności Klubów Sportowych za 2018 rok oraz planów na 2019 r. - przy współudziale prezesów klubów sportowych.
3. Sprawy bieżące.
---------------------------------------------------------------------------------

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Inwestycji, Komisja Zdrowia, Ekologii, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych, Komisja Rewizyjna Rady Gminy:

Czytaj całość...
Uroczystość poświęcona pamięci Żołnierzy Niezłomnych Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 15 marzec 2019

Zebrania wiejskie w Gminie Jordanów Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 08 marzec 2019

Zebrania wiejskie w Gminie Jordanów

Dobiegły końca zebrania wiejskie organizowane corocznie we wszystkich sołectwach Gminy Jordanów. W Wysokiej frekwencja wyniosła 61 mieszkańców, w Łętowni – 157, w Osielcu – 152, w Toporzysku – 120, a w Naprawie – 102 osoby.
We wszystkich zebraniach uczestniczył Wójt Gminy Jordanów Artur Kudzia, Przewodniczący Rady Gminy Daniel Mirek, a także przedstawiciele policji, prezes Spółki Komunalnej Skawa-Jordanów Tadeusz Tatara, przewodniczący rad sołeckich, sołtysi, dyrektorzy szkół i przedszkoli, radni powiatowi i gminni, proboszczowie, pracownicy Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury, prezesi OSP i klubów sportowych, przewodniczące KGW oraz mieszkańcy.

Image


Czytaj całość...
SPOTKANIE W SPRAWIE GAZYFIKACJI OSIELCA Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 06 marzec 2019

SPOTKANIE W SPRAWIE GAZYFIKACJI OSIELCA

Wójt Gminy Jordanów informuje, że w dniu 18 marca (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Promocji w Osielcu, odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie gazyfikacji terenu Osielca. Wszystkich zainteresowanych przyłączem gazowym proszę o udział w spotkaniu.
Na spotkaniu przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. będzie przedstawiał sprawy techniczne, formalne i finansowe związane z przyłączem i poborem gazu sieciowego.

UWAGA !!!
Realizacja projektu budowy sieci gazociągowej zależna jest od ilości złożonych wniosków. W związku z tym każdy zainteresowany przyłączem gazowym powinien złożyć stosowny wniosek o którym będzie mowa na spotkaniu.

Wójt Gminy Jordanów
Artur Kudzia

Ogólnopolska Karta Seniora Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 01 marzec 2019

Ogólnopolska Karta Seniora

Każdy senior, który skończył 60 lat może bezpłatnie wyrobić własną Ogólnopolską Kartę Seniora. Wystarczy, że przystąpi do Programu Ogólnopolskiej Karty Seniora, wypełniając formularz zgłoszeniowy.

Image


Ogólnopolska Karta Seniora wydawana jest każdej osobie, która ukończyła 60 rok życia, umożliwia korzystanie ze zniżek w rozmaitych punktach, instytucjach i ośrodkach zdrowia w całej Polsce. Takich punktów jest już ponad 1400.
Formularz można samodzielnie pobrać z naszej strony >>>Tutaj<<< lub odebrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie, wypełnić i wysłać na adres: al. J. Słowackiego 46/30, 30-018 Kraków - dołączając do wysyłki zaadresowaną kopertę i znaczek pocztowy.

Szczegółowe informację znajdują się na stronie internetowej www.glosseniora.pl
Informacja o wynikach naboru Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 28 luty 2019

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
instruktor kultury
w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie – filia Osielec

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na stanowisko instruktora kultury w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie z dnia 05.02.2019 r., wpłynęło pięć ofert . Oferty wpłynęły w terminie. Po sprawdzeniu wymagań formalnych, do dalszego postępowania zaproszono cztery osoby.
W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Martyna Pacyga zamieszkała w Osielcu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Martyna Pacyga została najwyżej oceniona przez Komisję rekrutacyjną po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja stwierdziła tym samym, że wybrana kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje, umiejętności i wiedzę do wykonywania pracy na stanowisku instruktora kultury.

Gabriela Korbel
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Promocji w Jordanowie

Ogłoszenie Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 26 luty 2019


Ogłoszenie

W związku z wdrożeniem E-DOWODU, Urząd Gminy Jordanów informuje, iż w piątek 1 marca od godz. 12.00 nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. Oznacza to, że tego dnia od godz. 12.00 do 14.30 nie będzie możliwości załatwienia spraw dotyczących dowodów osobistych, w tym złożenia wniosków o dowód osobisty oraz wydania już spersonalizowanego dowodu.

Więcej o E-DOWODACH przeczytasz >>>TUTAJ<<<

IV SESJĘ RADY GMINY Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 19 luty 2019

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
IV SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy Jordanów.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wystąpienia mieszkańców i zaproszonych gości.
7. Uchwała w sprawie zmian budżetu.
8. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2019 – 2028.
Czytaj całość...
Restrukturyzacja małych gospodarstw Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 18 luty 2019

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej
na operacje typu

"Restrukturyzacja małych gospodarstw"

w ramach poddziałania
„Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w dniach od 28 lutego do 29 marca 2019 r.


Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1813 z późn. zm.). Pomoc finansowa w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” może być przyznana rolnikowi albo małżonkowi rolnika, jeżeli m.in.:

Czytaj całość...
<< Start < Poprzednia 31 32 33 34 35 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 298 - 306 z 314