Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wiesci Gminne
80 Rocznica wybuchu II Wojny Światowej Print E-mail
Written by Administrator   
wtorek, 03 wrzesień 2019

80 Rocznica wybuchu II Wojny Światowej na Wysokiej

W dniu 1 września w Wysokiej odbyły się uroczyste obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Rozpoczęła je uroczysta msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem księdza biskupa Damiana Muskusa. Po niej, wszyscy uczestnicy, udali się na cmentarz wojskowy, gdzie odbyła się dalsza część obchodów. Tu modlitwę za poległych w obronie ojczyzny odmówił o. Andrzej Szczypta, a następnie Apel Poległych poprowadził ppor. Jakub Lisiewski z 10. Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. Stanisława Maczka ze Świętoszowa. Zwieńczeniem apelu było oddanie salwy honorowej przez kompanię honorową ze Świętoszowa ku czci poległych Bohaterów. Dowódcę 10. Brygady reprezentował ppłk Marek Fiałka, a kompanię honorową i poczet sztandarowy wystawił 10. Batalion Zmechanizowany Dragonów ze Świętoszowa.

Image


Read more...
Ogłoszenie Print E-mail
Written by Administrator   
środa, 28 sierpień 2019

Ogłoszenie
Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w terminie od dnia 27 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 431), zwane dalej: „rozporządzeniem”, którego treść dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.gov.pl/rolnictwo oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) www.arimr.gov.pl.

Read more...
80 Rocznica wybuchu II Wojny Światowej Print E-mail
Written by Administrator   
czwartek, 22 sierpień 2019

VIII SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW Print E-mail
Written by Administrator   
czwartek, 22 sierpień 2019

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
VIII SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy Jordanów.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wystąpienia mieszkańców i zaproszonych gości.
7. Uchwała w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.
Read more...
Harmonogram posiedzeń Print E-mail
Written by Administrator   
czwartek, 22 sierpień 2019

Harmonogram posiedzeń
Komisji Rady Gminy Jordanów

SIERPIEŃ
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy:
27 sierpnia br. /tj: wtorek / godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Informacja na temat realizacji przez GOPS projektu placówek wsparcia dziennego.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz WPF za I półrocze 2019r.
3. Składanie wniosków do projektu budżetu na 2020 rok.
4. Sprawy bieżące – opiniowanie pism i projektów uchwał.
-----------------------------------------------------------------------------

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Jordanów:
27 sierpnia br. /.tj: wtorek/ o godz. 12.00

Read more...
DOŻYNKI GMINNE W OSIELCU Print E-mail
Written by Administrator   
środa, 21 sierpień 2019

DOŻYNKI GMINNE W OSIELCU


W niedzielę (18.08.) w Osielcu odbyły się Dożynki Gminne, których głównym organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie. Rozpoczęły się od przemarszu korowodu dożynkowego i uroczystej mszy św. odprawionej przez ks. Tadeusza Tokarza – proboszcza osieleckiej parafii.
Po nabożeństwie przedstawicielki miejscowego KGW przekazały na ręce Wójta Gminy Jordanów Artura Kudzi dożynkowy bochen chleba z życzeniami, by dzielił go mądrze i sprawiedliwie. W przemówieniu wójt podziękował wszystkim rolnikom za ciężką pracę i podkreślił, że praca rolnika jest niezwykle trudna i mało doceniana. Potem wspólnie z gospodyniami podzielił dożynkowy chleb i poczęstował nim wszystkich zebranych. Kiedy wójt częstował chlebem, na scenie głos zabierali zaproszeni goście: poseł na Sejm RP Sławomir Hajos, prezes Małopolskiej Izby Rolniczej Ryszard Czaicki, burmistrz węgierskiej gminy Kengyel Nagy Szilard oraz Wójt Gminy Jordanów Śląski Paweł Filipczak.

Image


Image


Read more...
OZE Print E-mail
Written by Administrator   
środa, 21 sierpień 2019

Ulga podatkowa dot. termomodernizacji, wymiany kotła, OZE


Wójt Gminy Jordanów informuje, że w zeznaniu  podatkowym  za 2019  r. będzie można   odliczyć   od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych część  kosztów  dot. zakupu   materiałów, urządzeń i usług związanych  z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, obejmujących m.in.:

- prace  termomodernizacyjne,
- wymianę kotła i modernizację instalacji cwu, co,
- montaż pomp ciepła, kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych,

Read more...
Informacja Print E-mail
Written by Administrator   
środa, 21 sierpień 2019
Image
Dożynki Gminne Print E-mail
Written by Administrator   
wtorek, 06 sierpień 2019
<< Start < Prev 31 32 33 34 35 36 37 38 Next > End >>

Results 298 - 306 of 341