Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wiesci Gminne
RUSZA KRYTA PŁYWALNIA W NAPRAWIE Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
29.03.2017

RUSZA KRYTA PŁYWALNIA W NAPRAWIE

W najbliższą sobotę, tj. 1 kwietnia br. o godz. 13:00, odbędzie się uroczyste poświęcenie i otwarcie Krytej Pływalni w Naprawie.

Do korzystania z obiektu zapraszamy od 6 kwietnia (czwartek) - codziennie w godzinach od 11:00 do 21:00.

Image


Image


Image


Image


OGŁOSZENIE O KONKURSIE Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
28.03.2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze" ogłasza od dnia 05 kwietnia 2017 r. do 18 kwietnia 2017 r. konkurs na stanowiska: Specjalista ds. wdrażania Strategii Kierowanej przez Społeczność na lata 2014-2020.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
- są obywatelami polskimi,
- posiadają kwalifikacje zawodowe do wykonywania pracy na danym stanowisku,
- posiadają stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
- nie były karane za przestępstwo popełnione umyślnie,
- posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.

Weiterlesen
Informacja Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
28.03.2017Weiterlesen
Ogłoszenie Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
22.03.2017

Ogłoszenie
Wójta Gminy Jordanów


o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu w sprawie określenia zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1-3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.), oraz Zarządzenia Wójta Gminy Jordanów nr 16/2017 z dnia 22 marca 2017r,

Wójt Gminy Jordanów informuje o terminie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Jordanów w sprawie określenia zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Weiterlesen
WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSZARÓW REWITALIZACJI Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
22.03.2017

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSZARÓW REWITALIZACJI


NAWIĄZUJĄC DO PYTAŃ MIESZKAŃCÓW WSI TOPORZYSKO, KTÓRE POJAWIŁY SIĘ PO SPOTKANIU KONSULTACYJNYM, DOTYCZĄCYCH OBSZARU REWITALIZACJI (OKREŚLONEGO W UCHWALE NR XXII/193/2017 RADY GMINY JORDANÓW Z DNIA 5.01. 2017 r.), PRAGNIEMY POINFORMOWAĆ, ŻE OD 22 MARCA DO 31 LIPCA 2017 MOŻECIE PAŃSTWO SKŁADAĆ WNIOSKI O WYKREŚLENIE POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁEK Z OBSZARU REWITALIZACJI.
WNIOSKI NALEŻY ZŁOŻYĆ ZA POMOCĄ FORMULARZA UMIESZCZONEGO PONIŻEJ, PRZESYŁAJĄC JE POCZTĄ LUB SKŁADAJĄC OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY W JORDANOWIE, RYNEK 2, 34-240 JORDANÓW POK. NR 4, W GODZINACH 7:30 DO 15:30.

Weiterlesen
OBWIESZCZENIE Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
21.03.2017

OBWIESZCZENIE
STAROSTY SUSKIEGO

Na podstawie art. 31, w związku z art. 7 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r poz. 700 ze zm.) ZWOŁUJĘ, w dniu 07.04.2017 r. o godz. 17 - tej w budynku Remizy OSP w Łętowni, zebranie uczestników scalenia części obszaru wsi Łętownią o pow. 1063,3400 ha etap III. - obejmujący Role:
Lawrowa, Gąsiorowa, Jasionkowa, Bacowa, Lachowa, Szwajcowa, Gościejowa, Bolowa, Książkowa, Makuch Niżni, Bargłowa, Cebulowa, Czyszczony, Jagusiowa, Firkówka, Bielowa, Zembalowa, Potok, Balcerówka, Czarnotowa, Plebańskie, Saguchowa, Gancarzowa, Ciszczonkowa, celem odczytania Postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego we wsi Łętownią znak: WG.661.2.3.2017 z dnia 14.03.2017r

Starosta Suski
mgr Józef Bałos
XXIV SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
20.03.2017

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
XXIV SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapytania radnych.
4. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym oraz informacja na temat przebiegu zebrań wiejskich.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2017 – 2026.
Weiterlesen
Harmonogram posiedzeń Komisji Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
10.03.2017

Harmonogram posiedzeń
Komisji Rady Gminy Jordanów

MARZEC 2017
Komisja Zdrowia, Ekologii, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych:
17 marca br. /.tj: piątek / o godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie oraz wyników kontroli przeprowadzonej przez Małopolski Urząd Wojewódzki.
2. Opiniowanie projektów uchwał związanych z programem zapobiegania bezdomności zwierząt domowych, dofinansowaniem działalność Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej oraz programu dożywiania i zmian statutu GOPS.
3. Sprawy bieżące.
Weiterlesen
TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
09.03.2017

ZNAMY TEGOROCZNYCH ZWYCIĘZCÓW GMINNYCH ELIMINACJI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

W dniu 7 marca 2017r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Jordanowie odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Turniej ten jak co roku był organizowany przez Zarząd Gminny Związku OSP RP w Jordanowie przy współudziale Urzędu Gminy w Jordanowie. Celem turnieju jest popularyzowanie przepisów wśród młodzieży, a także kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

Do eliminacji przystąpiły wszystkie szkoły z terenu gminy Jordanów, a także szkoła gimnazjalna oraz szkoła podstawowa z terenu miasta Jordanowa, łącznie zgłosiło się 11 uczestników.
Oceny testów dokonało jury w składzie: Łukasz Borowy - przedstawiciel KP PSP z Suchej Beskidzkiej oraz Karolina Pudo - przedstawiciel Urzędu Gminy w Jordanowie.

Image


Weiterlesen
<< Anfang < Zurück 41 42 43 44 45 46 47 48 Weiter > Ende >>

Ergebnisse 397 - 405 von 430