Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wieści Gminne
Osuwisko w Osielcu Górnym Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 03 grudzień 2019

Osuwisko w Osielcu GórnymNa drodze powiatowej w Osielcu Górnym są obecnie wykonywane prace stabilizujące osuwisko. Jest to pierwszy etap inwestycji. Ma ona zostać sfinalizowana do końca 2019 roku.

Image


Czytaj całość...
Komunikat Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 03 grudzień 2019

KOMUNIKAT
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

Wójt Gminy Jordanów przypomina o obowiązkach właścicieli nieruchomości w okresie zimowym.
Zgodnie z art. 5, ust 1, pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1017 r. poz. 1289) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości należy do obowiązków właścicieli nieruchomości. Za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Ponadto Wójt Gminy informuje, że obowiązują następujące zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi

Image


Czytaj całość...
Tańce, hulańce Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 29 listopad 2019

Tańce, hulańce23 listopada 2019 roku Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Łętowni zorganizowała zabawę Andrzejkową. Dochód zostanie przeznaczony na cele szkoły. W zabawie wzięło udział 80 gości.

Image


Czytaj całość...
Obradowano Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 28 listopad 2019

ObradowanoW czwartek, 28 listopada 2019 roku Przewodniczący Rady Gminy Jordanów - Daniel Mirek - zwołał XI sesję Rady Gminy Jordanów. Obrady rozpoczęły się o godzinie 8:30 w sali obrad Urzędu Gminy Jordanów.

Image


Czytaj całość...
I N F O R M A C J A Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 28 listopad 2019

Zmiana przepisów w zakresie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku


Informujemy, że można zgłaszać uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.
Po wejściu w życie rozporządzenia moce anten nadawczych (BTSów) mogą wzrosnąć.

Link do projektu rozporządzenia:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327201/katalog/12641417#12641417

Termin zgłaszania uwag do Ministerstwa Zdrowie można wnosić do dnia 29 listopada 2019 r., w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP, a także na adres e-mail: w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu.

Z.B.
Ogłoszenie Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 26 listopad 2019

Ogłoszenie

Wójt Gminy Jordanów zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe z terenu Gminy Jordanów na bezpłatne szkolenie z zakresu zasad wypełniania nowych wzorów ofert i sprawozdań zgodnych z Rozporządzeniem Przewodniczącego do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 poz. 2057) oraz wzorów ofert i sprawozdań z zakresu zdrowia publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U.2018.1492 t.j. z późn. zm.)

Szkolenie odbędzie się 09 grudnia 2019r. o godz. 9.00 na sali obrad Urzędu Gminy Jordanów.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

I N F O R M A C J A Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 26 listopad 2019

I N F O R M A C J A

Decyzje dotyczące stypendium szkolnego można odbierać w Urzędzie Gminy w Jordanowie (pokój nr 05 - Oświata) od 25 listopada br.

Termin składania rachunków potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne od 25 listopada do 13 grudnia br.

Wypłata stypendium nastąpi w dniu 18 grudnia 2019r.

Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne do wysokości kwoty określonej w decyzji.
W przypadku niedostarczenia dokumentów stanowiących podstawę wypłaty stypendium, wójt gminy wydaje decyzję o wygaśnięciu decyzji przyznającej stypendium, w trybie art. 162 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Czytaj całość...
Bohaterska akademia w Łętowni Drukuj E-mail
Autor Administrator   
sobota, 23 listopad 2019

Bohaterska akademia w ŁętowniW burzliwej historii naszej Ojczyzny było wiele upadków i wzlotów. Jednak dzień 11 listopada 1918 roku na trwałe zapisał się w umysłach wielu pokoleń Polaków. Polska, po 123 latach niewoli, znów pojawiła się na mapie Europy, jako państwo suwerenne i niezależne. Pamiętając o tych wydarzeniach, 8 listopada 2019r. w Szkole Podstawowej w Łętowni odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości na pamiątkę 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Image


Czytaj całość...
PUNKT KONSULTACYJNY PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE" Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 21 listopad 2019

PUNKT KONSULTACYJNY PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE" W URZĘDZIE GMINY W JORDANOWIE

Wójt Gminy Jordanów informuje, że w Urzędzie Gminy w Jordanowie, ul. Mickiewicza 3 (sala obrad) został utworzony punkt konsultacyjny ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze”, w ramach którego Mieszkańcy mogą uzyskać dofinansowanie m.in. do wymiany kotła, termomodernizacji budynku, modernizacji c.o.

Najbliższy dyżur odbędzie się w dniu 3 grudnia 2019r. (tj. wtorek) w godz. 10.30 – 14.30. Następne terminy dyżurów zamieszczane będą na naszej stronie internetowej http://gmina-jordanow.pl. Dyżur w punkcie konsultacyjnym pełnił będzie przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie – Pani Katarzyna Bryzek

Czytaj całość...
<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 46 - 54 z 298