Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wieści Gminne
Małopolski Tele-Anioł Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 08 czerwiec 2018

Gmina Jordanów przystąpiła do projektu "Małopolski Tele-Anioł"

W dn. 06.06.2018r. nastąpiło uroczyste podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Gminą Jordanów a Województwem Małopolskim dotyczącego przystąpienia do współpracy przy realizacji projektu „ Małopolski Tele-Anioł” Projekt Małopolski Tele-Anioł jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest m.in. objęcie zdalną opieką najstarszych i ciężko chorych seniorów, którzy mieszkają samotnie i nie mogą liczyć na wsparcie ze strony rodziny.

Image


Czytaj całość...
Ogłoszenie Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 06 czerwiec 2018

Ogłoszenie

W związku z realizacją na terenie Gminy Jordanów projektu

"Małopolski e-Senior"

FUNDACJA INSTYTUT MYŚLI INNOWACYJNEJ ogłosiła zapytanie ofertowe na realizację usługi szkoleniowej prowadzonej przez trenerów dla uczestników projektu „ Małopolski e-Senior”.

Treść Zapytania
Małopolski e-Senior Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 06 czerwiec 2018

Ruszyła rekrutacja do projektu „Małopolski e-Senior”.


Projekt jest realizowany przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Wśród głównych korzyści płynących z udziału w projekcie należy wymienić m.in.:
- udział seniorów w bezpłatnych szkoleniach (15 spotkań szkoleniowych oraz 3 spotkania animacyjne) obejmujących naukę korzystania z nowych technologii komputera, tabletu, internetu,
- zakup i nieodpłatne przekazanie na własność wszystkim uczestnikom szkoleń tabletów,
- realizację szkoleń na terenie gminy przez miejscowych trenerów.

Czytaj całość...
Jednogłośne absolutorium dla Wójta Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 04 czerwiec 2018

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Jordanów

W czasie XXXIII sesji Rady Gminy Jordanów, która odbyła się w dniu 30 maja 2018r., radni podjęli szereg uchwał. Do najważniejszych należało zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jordanów za rok 2017 oraz udzielenie Wójtowi Gminy Jordanów, Panu Stanisławowi Pudo absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.

Image


Czytaj całość...
Echo 2018 Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 04 czerwiec 2018

Image
Zaproszenie Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 30 maj 2018


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
oraz URZĄD GMINY w JORDANOWIE

ZAPRASZAJĄ

mieszkańców Gminy Jordanów
na konsultacje z tematyki pozyskiwania dotacji
z funduszy europejskich

termin dyżuru:
06 czerwiec 2018 roku (środa)
godz. 13.00-15.30

miejsce:
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji
w Jordanowie, filia w Osielcu,
34 – 234 Osielec 500.

Zapraszamy osoby oraz instytucje zainteresowane:
- preferencyjnymi pożyczkami na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej,
- dotacjami na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej,
- pozostałymi możliwościami wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 22 maj 2018

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Wójt Gminy Jordanów przypomina o zbliżającym się terminie wiosennej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, która będzie przeprowadzona wg następującego harmonogramu:

Łętownia, Naprawa – 24 maj
Osielec – 25 maj
Toporzysko, Wysoka – 1 czerwiec

Podczas zbiórki będą zbierane tylko odpady wielkogabarytowe z gospodarstw domowych (zużyte meble, dywany, wykładziny), duży sprzęt elektryczny i elektroniczny (lodówki, pralki, telewizory) oraz opony z samochodów osobowych. Podczas zbiórki nie będą zbierane inne odpady. Zbiórka organizowana jest wyłącznie dla mieszkańców Gminy Jordanów, w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg złożonej deklaracji w Urzędzie Gminy w Jordanowie. Zbiórka dotyczy wyłącznie odpadów pochodzących z gospodarstw domowych i nie dotyczy odpadów z działalności gospodarczej. Odpady wielkogabarytowe należy wystawić w dniu zbiórki do godz. 7.00 przy głównych drogach przebiegających przez miejscowość. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie (18) 26 87 613 w godz. od 7.30 – 15.30.

Trasa zbiórki odpadów wielkogabarytowych
XXXIII SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 21 maj 2018

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
XXXIII SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapytania radnych.
4. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej kontroli jakości powietrza na terenie Gminy Jordanów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jordanów za rok 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jordanów z tytułu wykonania budżetu Gminy Jordanów za 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Naprawie.
Czytaj całość...
Uwaga! Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 17 maj 2018

Uwaga! Jeśli Twoja firma była założona przed 1 stycznia 2012 roku i została przeniesiona do CEIDG z gminnej ewidencji - upewnij się, że na wpisie znajduje się numer PESEL. Jeśli go na nim nie ma i nie uzupełnisz go do 19 maja 2018 roku - wpis będzie podlegał wykreśleniu z urzędu.

Jak sprawdzić, czy PESEL jest na wpisie?
1. Znajdź swój wpis w bazie przedsiębiorców i zobacz w historii wpisu, czy składałeś jakieś wnioski po 1 stycznia 2012 roku. Jeśli tak - już uzupełniłeś PESEL i nie musisz nic robić.
2. Jeżeli nie składałeś wniosków po 1 stycznia 2012 roku, znajdź swój wpis w bazie przedsiębiorców i zobacz, czy pod statusem działalności jest informacja "wpis nie przeszedł weryfikacji, przyczyna: braku numeru PESEL". Jeśli jest - udaj się do dowolnego urzędu gminy, żeby uzupełnić dane.
3. Nie możesz znaleźć wpisu lub nie składałeś żadnych wniosków przez CEIDG? Udaj się do dowolnego urzędu gminy, gdzie urzędnik odnajdzie Twój wpis i sprawdzi, czy jest na nim PESEL. Jeśli go nie ma - od razu przyjmie od Ciebie wniosek o zmianę, na którym uzupełnisz brakujące dane.

Czytaj całość...
<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 46 - 54 z 365