Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wieści Gminne
VIII NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 09 lipiec 2015

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
VIII NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW
z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
4. Zakończenie.

SESJA odbędzie się w dniu 20 lipca br. /tj: poniedziałek/
w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie o godz. 8.30


Przewodniczący
Rady Gminy Jordanów
Adam Kawula

Informacja na temat zbiórki odpadów komunalnych Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 03 lipiec 2015

Informacja na temat zbiórki odpadów komunalnych

W związku z rozpoczynającym się kolejnym rokiem funkcjonowania systemu zbiórki odpadów komunalnych informujemy o następujących zmianach w systemie zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Jordanów:
- Od dnia 1 lipca 2015r. do 31 grudnia 2016r. odbiór odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych będzie prowadziła Firma Handlowo Usługowa KOMBUD z siedzibą w Łętowni.
- Odpady z każdej miejscowości odbierane będą w 2 razy w miesiąca wg harmonogramu (załącznik). Jednocześnie należy pamiętać, że odpady komunalne należy wystawić w dniu zbiórki do godziny 8.00 rano.
- Mieszkańcy posiadający worki firmy Usługowo Transportowej Gacek & Krawontka mogą wystawiać je do odbioru w czasie zbiórek przeprowadzonych po 1 lipca 2015r. (kolor worków oraz ich ilość nie ulega zmianie).
- Pozostałe zasady systemu zbiórki odpadów komunalnych funkcjonujące na terenie Gminy Jordanów nie ulegają zmianie.

Harmonogram.pdf


Uroczyste zakończenie projektu "Lepsze Jutro" Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 02 lipiec 2015

Image

Uroczyste zakończenie projektu "Lepsze Jutro"


W dniu 23 czerwca 2015r. w restauracji "Przystań u Lipy" w Jordanowie odbyło się uroczyste zakończenie projektu "Lepsze Jutro" realizowanego w latach 2009 – 2015 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie. Projekt ten był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Priorytetu VII "Promocja integracji społecznej" Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

Image


W uroczystym spotkaniu podsumowującym rezultaty projektu wzięli udział: Wójt Gminy Jordanów Pan Stanisław Pudo, Przewodniczący Rady Gminy Pan Adam Kawula, pracownicy zaangażowani w realizację projektu oraz beneficjenci. Spotkanie rozpoczął Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Pan Marek Stachurski, który serdecznie powitał gości oraz podziękował wszystkim którzy byli zaangażowani w realizację projektu. Podkreślił także, że realizacja projektu nie byłaby możliwa bez zaangażowania oraz wsparcia finansowego władz samorządowych Gminy Jordanów. Wójt Gminy Jordanów złożył gratulacje uczestnikom projektu życząc wielu sukcesów zawodowych. Zachęcił także do podejmowania dalszych działań prowadzących do aktywizacji mieszkańców Gminy Jordanów. Podczas spotkania nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów wszystkim uczestnikom.

Czytaj całość...
Turniej Piłki nożnej Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 01 lipiec 2015

Turniej Piłki nożnej dla dzieci i młodzieży o Puchar Wójta Gminy Jordanów

W niedzielę, 28 czerwca, w Łętowni odbył się Gminny Turniej Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży, którego organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie, a współorganizatorem Zespół Szkół w Łętowni. W turnieju wzięły udział drużyny z Łętowni, Naprawy, Osielca i Toporzyska, które walczyły o Puchar Wójta Gminy Jordanów oraz bezpłatne bilety i wyjazd na mecz Wisły Kraków. W kategorii klas „I – III” pierwsze miejsce zdobyła drużyna z Toporzyska, w kategorii klas „IV -VI” zwyciężyła drużyna z Osielca, a w kategorii „gimnazjum” - drużyna z Naprawy. Wszyscy zawodnicy biorący udział w rozgrywkach zostali obdarowani nagrodami rzeczowymi, które ufundowali sponsorzy. Ze względu na trudne warunki atmosferyczne mecze najmłodszych drużyn odbyły się na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Łętowni, natomiast mecze gimnazjalistów na boisku obok szkoły. Wręczenia nagród i dekoracji zawodników dokonał Wójt Gminy Jordanów – pan Stanisław Pudo.

Image


Czytaj całość...
Zapytanie Ofertowe Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 01 lipiec 2015

Zapytanie Ofertowe

dotyczy dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Jordanów wraz z opieką do Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej i z powrotem w roku szkolnym 2015/2016

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Jordanów, Rynek 2, 34-240 Jordanów
NIP: 552-15-86-100
tel.18/ 26-93-510, faks 18/ 26-93-526
e-mail:

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia zostanie udzielony na podstawie: art. 4, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907) – zwanej dalej ustawą.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA
Przedmiotem zamówienia jest dowóz 2 uczniów niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich zamieszkałych w miejscowościach Wysoka i Osielec do Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej oraz transport ze szkoły do domu we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2015/16 (188 dni).
Długość trasy Wysoka – Osielec - Sucha Beskidzka – Osielec - Wysoka ok. 60 km (w tym długość trasy Osielec-Sucha Beskidzka-Osielec ok. 32 km).

Czytaj całość...
WAKACYJNA OFERTA Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 01 lipiec 2015

WAKACYJNA OFERTA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SPORTU I PROMOCJI W JORDANOWIE

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z wakacyjną ofertą przygotowaną przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie w rozbiciu na poszczególne miejscowości. Zapewniamy, że każdy znajdzie tu coś dla siebie, a przy okazji zachęcamy do dzielenia się pomysłami na ciekawe spędzanie wakacji. Swoje propozycje możecie składać w Ośrodkach Kultury lub wpisywać na profilu facebook - Goksip Jordanów. Tam też będziecie mogli na bieżąco zapoznawać się z organizowanymi zajęciami czy wycieczkami. A co będzie się działo? Zapraszamy na stronę www.goksip-jordanow.pl.
Turniej piłkarski Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 24 czerwiec 2015

OGŁOSZENIE Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 24 czerwiec 2015

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Osielec

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), w związku z Uchwałą Rady Gminy Jordanów nr XXIX/255/2009 z dnia 22 października 2009 zmieniającą Uchwałę nr XXV/217/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Osielec oraz Uchwałę nr XXV/217/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Osielec oraz Uchwałą Nr IV/29/2015 Rady Gminy w Jordanowie z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie sposobu wykonania uchwały Nr XXIX/255/2009 Rady Gminy Jordanów z dnia 22 października 2009 r. zmieniającą Uchwałę Nr XXV/217/2009 Rady Gminy Jordanów z dnia 23 kwiecień 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Osielec zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Osielec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

Czytaj całość...
OGŁOSZENIE Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 24 czerwiec 2015

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Osielec

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXX/262/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Osielec, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Osielec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

w dniach od 1 lipca 2015 r. do. 26 lipca 2015 r.
w budynku 2 Urzędu Gminy Jordanów, ul. Mickiewicza 3, pok. 1

Czytaj całość...
<< Start < Poprzednia 51 52 53 54 55 56 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 460 - 468 z 501