Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wieści Gminne
Wyniki Referendum Ogólnokrajowego Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 08 wrzesień 2015

Wyniki Referendum Ogólnokrajowego z terenu Gminy Jordanów

>>>>Zobacz Tutaj<<<<<


Gminne Dożynki w Wysokiej Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 04 wrzesień 2015

Gminne Dożynki w Wysokiej

W ostatnią niedzielę sierpnia w Wysokiej obchodzono Dożynki Gminne, które rozpoczęły się od uroczystej Mszy Św. odprawionej przez księdza proboszcza Jana Mędrzaka.
Po Mszy św. korowód dożynkowy, prowadzony przez orkiestrę OSP z Łętowni pod kierownictwem pana Andrzeja Makucha, udał się na plac przed remizą, gdzie rozpoczęła się dalsza część uroczystości.
Starostowie dożynek: pani Monika Jaromin i pan Józef Tomczyk wręczyli na ręce Wójta Gminy Jordanów – pana Stanisława Pudo bochen dożynkowego chleba z prośbą, aby podzielił go „sprawiedliwie, by nikomu go nie zabrakło”. Następnie starostowie wspólnie z Wójtem dokonali symbolicznego pokrojenia chleba, którym poczęstowali wszystkich zebranych. Wcześniej wiersz o chlebie wyrecytowała Ania Polak – uczennica Zespołu Szkół w Wysokiej. Z okazji dożynek list gratulacyjny na ręce Wójta Gminy Jordanów przesłał Marszałek Województwa Małopolskiego – pan Marek Sowa.

Image


W dalszej części uroczystości zostały wręczone odznaki „Za zasługi dla Gminy Jordanów”. W tym roku Kapituła Honorowa pod przewodnictwem pana Adama Kawuli – Przewodniczącego Rady Gminy Jordanów postanowiła odznaczyć: burmistrza węgierskiej gminy Kengyel –Szilarda Nagy, Ryszarda Czaickiego, Alicję Kowalcze, Barbarę Marek, Agatę Czyszczoń, Stanisława Madonia, Krzysztofa Stopę oraz Józefa Tomczyka.
Wręczone zostały także nagrody w dorocznym konkursie na „Najpiękniejszy ogród przydomowy i obejście w gospodarstwie rolnym”. Protokół komisji konkursowej odczytała pani Anna Biedrawa – Kierownik Terenowy Doradztwa Rolniczego, a nagrody wręczył Wójt Gminy Jordanów.

Czytaj całość...
76 rocznica wybuchu II wojny światowej Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 03 wrzesień 2015

76 rocznica wybuchu II wojny światowej

Co roku, 1 września w Wysokiej, odbywają się uroczystości upamiętniające wydarzenia Września 1939 roku i bohaterską postawę walczących żołnierzy i mieszkańców wsi . Tegoroczne obchody roczpoczęły się Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. Ryszarda Pawlusia – wicedziekana jordanowskiego dekanatu.
Po Mszy, uczestnicy uroczystości prowadzeni przez orkiestrę OSP z Naprawy pod kierownictwem Stanisława Bednarczyka, udali się na cmentarz wojskowy, gdzie odbyły się dalsze obchody. Rozpoczęły się one modlitwą za poległych, którą odmówił ks. Ryszard Pawluś oraz recytacją wiersza autorstwa Stefanii Małysy, którą wykonał uczeń ZS w Wysokiej – Michał Pluta. Następnie orkiestra OSP z Naprawy odegrała hymn państwowy, a kpt. Konrad Mazurkiewicz z Placówki Straży Granicznej w Zakopanem odczytał apel poległych.

Image


Image


Czytaj całość...
KAMPANIA ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 03 wrzesień 2015

Image

KAMPANIA ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ

Zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani Gmina Jordanów w tym roku przystąpiła do największej ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej Zachowaj Trzeźwy Umysł.

Poprzez tegoroczną kampanie chcieliśmy:
• UZMYSŁOWIĆ młodym ludziom, że stosowanie używek to droga na skróty – donikąd.
• WYTŁUMACZYĆ uczniom, że podstawą mądrego życia są aktywność (uprawianie sportu) i zdrowe odżywianie.
• UŚWIADOMIĆ dzieciom i młodzieży, że człowiek nie jest samotną wyspą (żyjemy w społeczeństwie i jesteśmy potrzebni innym, a inni są potrzebni nam).
• NAUCZYĆ dzieci i młodzież angażowania się w zadania wymagające współpracy i współdziałania. Granie w jednej drużynie pozwala często na osiągnięcie lepszych rezultatów i daje dużo satysfakcji.
• ZACHĘCIĆ do rozwijania mocnych stron osobowości i potrzeby inwestowania w siebie, by sprzyjać zdrowiu, rozwojowi własnemu oraz innych.

Czytaj całość...
Zaproszenie na spotkanie Konsultacyjne Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 02 wrzesień 2015

OGŁOSZENIE Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 02 wrzesień 2015

Zarząd Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy – Świnna Poręba ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko kierownika Regionalnego Zakładu Przetwarzania Odpadów w Suchej Beskidzkiej.

WARUNKI KONKURSU
1. Do konkursu może przystąpićkandydat, który spełnia następujące warunki:
- posiada wykształcenie wyższe,
- posiada co najmniej 5–letni stażpracy, w tym co najmniej 3–letni stażpracy lub wykonywał przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze branży komunalnej,
- nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- cieszy sięnieposzlakowanąopinią,
- wykaże się biegłą znajomością problematyki związanej z prowadzeniem gospodarki odpadami stałymi i płynnymi, a także zapewnieniem niezbędnych warunków do ochrony środowiska przed odpadami,
Czytaj całość...
76 rocznica wybuchu II wojny światowej Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 27 sierpień 2015

OGŁOSZENIE Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 26 sierpień 2015

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Jordanów przypomina, iż uczniowie i studenci zamieszkujący na stałe na terenie Gminy Jordanów, posiadający bardzo dobre lub wybitne osiągnięcia w dziedzinie: nauki, sztuki, kultury, kultury fizycznej i sportu, mogą ubiegać się o stypendium w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, mieszkańców Gminy Jordanów.

Czytaj całość...
Dożynki Gminne 2015 Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 21 sierpień 2015
<< Start < Poprzednia 51 52 53 54 55 56 57 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 460 - 468 z 508