Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wieści Gminne
NA NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD PRZYDOMOWY Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 27 kwiecień 2015


KONKURS "NA NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD PRZYDOMOWY OBEJŚCIE W GOSPODARSTWIE ROLNYN"

Urząd Gminy w Jordanowie, jak co roku organizuje eliminacje gminne konkursu „Na najpiękniejszy ogród przydomowy, obejście w gospodarstwie rolnym” w dwóch kategoriach: ogród przydomowy oraz gospodarstwo rolne. Celem konkursu jest poprawa estetyki zagród i ogrodów, prowadząca do podniesienia atrakcyjności gmin i powiatu oraz rozwój infrastruktury wsi wspierający ekologiczne wzorce gospodarstw rodzinnych takich jak racjonalna gospodarka odpadami, ściekami czy podnoszenie jakości wody.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych oraz zwracamy się
z prośbą o pisemne zgłaszanie swoich ogrodów do dnia 30 maja 2015r.


Regulamin konkursu.pdf

Formularz zgłoszeniowy.pdf
Ogłoszenie Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 22 kwiecień 2015


Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
VI SESJĘ RADY GMINY w JORDANOWIE
z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapytania radnych.
4. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja na temat funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych.
7. Informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Promocji za 2014 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Promocji w Jordanowie.
Czytaj całość...
Harmonogram posiedzeń Komisji Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 20 kwiecień 2015

Harmonogram posiedzeń
Komisji Rady Gminy w Jordanowie
KWIECIEŃ 2015

====================================================================

Komisja Rewizyjna Rady Gminy:

17 kwietnia br. /tj: piątek / godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Jordanów w związku z nierozpatrzeniem w terminie wniosku Skarżącej.
2. Rozpatrzenie skargi na bezczynność pracowników oraz Wójta Gminy Jordanów.
3. Kontrola realizacji budowy kanalizacji na osiedlu Rusinowa w Osielcu.
4. Sprawy bieżące.

====================================================================

Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Gminy:

21 kwietnia br. /tj: wtorek / godz. 9.00

Czytaj całość...
INFORMACJA Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 20 kwiecień 2015

INFORMACJA

Wójt Gminy w Jordanowie informuje, że sporządzony został spis wyborców do wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
W związku z powyższym każdy wyborca może sprawdzić czy został w tym spisie uwzględniony. Spis wyborców udostępniany będzie na pisemny wniosek wyborcy (załącznik do pobrania) w dniach od 20 kwietnia do 04 maja 2015 roku w Urzędzie Gminy w Jordanowie ul.Mickiewicza 3, pokój nr 7 w godzinach pracy Urzędu.
Udostępnienie spisu wyborców polega na udostępnieniu informacji, czy osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje.

Wójt Gminy Jordanów
mgr inż. Stanisław Pudo

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 16 kwiecień 2015

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WOJEWÓDZKIEGO
CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO


Treść Ostrzeżenia
OBWIESZCZENIE Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 14 kwiecień 2015

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO


Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe.

Treść Obwieszczenia
INFORMACJA Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 10 kwiecień 2015

INFORMACJA

Wójt Gminy Jordanów ogłasza wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury fizycznej w Gminie Jordanów na rok 2015.
Wykaz zgłoszonych ofert wraz z wysokością wnioskowanego i przyznanego dofinansowania w dziale "Organizacje pozarządowe".

INFORMACJA Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 03 kwiecień 2015

INFORMACJA

Informujemy, że w dniu 3.04.2015 (piątek)
Urząd Gminy w Jordanowie będzie czynny
do godziny 13.00

Kasa w dniu 3.04.2015
czynna do godziny 12.00


Życzenia Świąteczne Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 01 kwiecień 2015

Image
Image
<< Start < Poprzednia 51 52 53 54 55 56 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 460 - 468 z 500