Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wieści Gminne
OGŁOSZENIE Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 24 czerwiec 2015

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Osielec

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXX/262/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Osielec, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Osielec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

w dniach od 1 lipca 2015 r. do. 26 lipca 2015 r.
w budynku 2 Urzędu Gminy Jordanów, ul. Mickiewicza 3, pok. 1

Czytaj całość...
KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 12 czerwiec 2015

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD I GOSPODARSTWO ROLNE

Gminny Konkurs na najpiękniejszy ogród i gospodarstwo rolne w Gminie Jordanów został już rozstrzygnięty. W dniu 11.06.2015r. Komisja dokonała oceny wszystkich zgłoszonych obiektów. Uczestnicy konkursu doprowadzili swoje ogrody do pięknego stanu, a ostatnie słoneczne dni pozwoliły na pojawienie się pięknych kwiatów. Dodatkowo ich rozmaitość, pomysłowość zagospodarowania alejkami i altankami doprowadza do tego, że każdy z tych ogrodów zachwycił nas swoim urokiem. Właściciele ogrodów i gospodarstw rolnym włożyli wiele pracy w zaprojektowanie i przygotowanie swoich obiektów do udziału w konkursie dlatego dokonanie ostatecznego wyboru było bardzo trudne, gdyż każdy ogród miał swój niepowtarzalny klimat.
W konkursie udział wzięło w sumie 6 obiektów w tym 4 ogrody i 2 gospodarstwa rolne.
Komisja dokonała następującego wyboru:

Image


Czytaj całość...
XXI Rejonowy Przegląd Orkiestr Dętych w Naprawie Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 11 czerwiec 2015

XXI Rejonowy Przegląd Orkiestr Dętych w Naprawie


W pierwszą niedzielę czerwca w Naprawie odbył się XXI Rejonowy Przegląd Orkiestr Dętych ECHO, którego organizatorem była Gmina Jordanów, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Naprawie.
W przeglądzie wzięło udział osiem następującyh orkiestr: Makowska Orkiestra Rozrywkowa, Orkiestra OSP z Łętowni, Orkiestra Dęta Gminy Stryszawa, Orkiestra OSP z Jordanowa, Młodzieżowa Orkiestra OSP z Naprawy, Orkiestra Dęta OSP z Tokarni, Orkiestra Dęta OSP z Osielca oraz Orkiestra Dęta RYTM z Zembrzyc. Walczyły one nie tylko o nagrody i puchary, ale przede wszystkim o kwalifikacje do 38. Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY w Nowym Sączu.

Image


Czytaj całość...
Gminne zawody sportowo  pożarnicze Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 09 czerwiec 2015

Gminne zawody sportowo – pożarnicze w Naprawie

W sobotę 6 czerwca br. na boisku sportowym KS „Unia” Naprawa odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze. Wzięły w nich udział wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Jordanów, a także drużyny z gminy Bystra-Sidzina i gościnnie drużyny z OSP w Świątnikach Górnych.
Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali sędziowie: st.kpt. Tomasz Marek i kpt. Gizela Smyrak. Druhowie rywalizowali w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej 2 x 70 m z przeszkodami oraz ćwiczeniach bojowych.

Najlepszą okazała się drużyna OSP Naprawa I uzyskując wynik 99,6 pkt.
II miejsce zdobyła OSP z Łętowni z wynikiem 111,3 pkt. III miejsce wywalczyła OSP Osielec Górny z wynikiem 116,5 pkt. IV miejsce przypadło drużynie OSP Naprawa II (123,8 pkt.)
V miejsce zdobyła OSP z Wysokiej (127,8 pkt.)
VI miejsce zdobyła OSP Osielec (129,0 pkt.)
VII miejsce zdobyła OSP z Toporzyska (136,7 pkt.)

Image


Czytaj całość...
Nowy samochód dla OSP Osielec Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 08 czerwiec 2015

Nowy samochód dla OSP Osielec

W ostatnią niedzielę maja w Osielcu miała miejsce uroczystość poświęcenia i przekazania samochodu dla OSP Osielec. Poświęcenia dokonał ksiądz Stanisław Skowronek – proboszcz Parafii w Osielcu, a zarazem Kapelan Powiatowy Strażaków, a uroczystego przekazania samochodu – Wójt Gminy Jordanów pan Stanisław Pudo.
Nowy nabytek osieleckiej straży to samochód ratowniczo – gaśniczy z napędem terenowym marki BREMACH wyposażony w zbiornik wodny o pojemności 1000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 100 litrów oraz sprzęt do ratownictwa medycznego i technicznego.

Image


Czytaj całość...
VII SESJĘ RADY GMINY Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 08 czerwiec 2015

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
VII SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW
z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapytania radnych.
4. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jordanów za rok 2014.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jordanów z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2014 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Naprawie.
Czytaj całość...
OGŁOSZENIE Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 08 czerwiec 2015

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Jordanów informuje, że w dniach od 8 do 12 czerwca 2015r w miejscowości Wysoka, wśród mieszkańców którzy złożyli zgłoszenia do udziału w programie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, będzie przeprowadzana wizja lokalna mająca na celu weryfikację zgłoszeń pod kątem możliwości posadowienia oczyszczalni na terenie każdej ze zgłoszonych działek. Pracownicy firmy Kopalnia Surowców Skalnych "KLĘCZANY" Sp. z o.o. ” przeprowadzać będą te wizyty w godzinach od 8:00 do 18:00. W związku z powyższym prosimy o udzielenie pracownikom tej firmy wszelkich niezbędnych informacji.

WYNIKI GMINNEGO KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 08 czerwiec 2015

WYNIKI GMINNEGO KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO TOPORZYSKO 2015

W dniu 29.05.2015 w Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego w Toporzysku przeprowadzono Gminny Konkurs z Języka Angielskiego, zorganizowany przez Katarzynę Maruszewską i Agnieszkę Talip. W konkursie wzięło udział pięć szkół z Gminy Jordanów reprezentowanych przez czternastu uczestników. Uczniowie rozwiązywali test gramatyczno-leksykalny z języka angielskiego.

Nauczyciele języka angielskiego z w/w szkół stanowili komisję, która oceniła prace konkursowe.

Wyłoniono następujących zwycięzców:
1. miejsce: Zuzanna Majda - SP Łętownia
2. miejsce: Daniel Maher - SP Wysoka
3. miejsce: Dominik Serafin - SP Łętownia
4. miejsce: Klaudia Kufel - SP Toporzysko
5. miejsce: Adrian Pańszczyk - SP Toporzysko

Image


Czytaj całość...
Aktorzy z Osielca podbijają Europę Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 05 czerwiec 2015

Aktorzy z Osielca podbijają Europę


26. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Bez Granic w Cieszynie i Czeskim Cieszynie, odbywający się w dniach 26-27 maja, w tym roku po raz pierwszy zaprosił do udziału w Konkursowym Przeglądzie Teatrów dzieci.
O kwalifikacji zespołu do udziału w konkursie decydowało jury, które na podstawie nagrania ze spektaklu wytypowało do występu w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie dwanaście zespołów z Polski, Czech i Słowacji. W gronie szczęśliwców znalazł się również Teatr Małych Form „Arlekin” z Zespołu Szkół w Osielcu – jako jeden z pięciu zespołów reprezentujących Polskę.

Image


Czytaj całość...
<< Start < Poprzednia 51 52 53 54 55 56 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 469 - 477 z 502