Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wieści Gminne
Turniej Piłki nożnej Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 01 lipiec 2015

Turniej Piłki nożnej dla dzieci i młodzieży o Puchar Wójta Gminy Jordanów

W niedzielę, 28 czerwca, w Łętowni odbył się Gminny Turniej Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży, którego organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie, a współorganizatorem Zespół Szkół w Łętowni. W turnieju wzięły udział drużyny z Łętowni, Naprawy, Osielca i Toporzyska, które walczyły o Puchar Wójta Gminy Jordanów oraz bezpłatne bilety i wyjazd na mecz Wisły Kraków. W kategorii klas „I – III” pierwsze miejsce zdobyła drużyna z Toporzyska, w kategorii klas „IV -VI” zwyciężyła drużyna z Osielca, a w kategorii „gimnazjum” - drużyna z Naprawy. Wszyscy zawodnicy biorący udział w rozgrywkach zostali obdarowani nagrodami rzeczowymi, które ufundowali sponsorzy. Ze względu na trudne warunki atmosferyczne mecze najmłodszych drużyn odbyły się na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Łętowni, natomiast mecze gimnazjalistów na boisku obok szkoły. Wręczenia nagród i dekoracji zawodników dokonał Wójt Gminy Jordanów – pan Stanisław Pudo.

Image


Czytaj całość...
Zapytanie Ofertowe Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 01 lipiec 2015

Zapytanie Ofertowe

dotyczy dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Jordanów wraz z opieką do Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej i z powrotem w roku szkolnym 2015/2016

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Jordanów, Rynek 2, 34-240 Jordanów
NIP: 552-15-86-100
tel.18/ 26-93-510, faks 18/ 26-93-526
e-mail:

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia zostanie udzielony na podstawie: art. 4, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907) – zwanej dalej ustawą.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA
Przedmiotem zamówienia jest dowóz 2 uczniów niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich zamieszkałych w miejscowościach Wysoka i Osielec do Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej oraz transport ze szkoły do domu we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2015/16 (188 dni).
Długość trasy Wysoka – Osielec - Sucha Beskidzka – Osielec - Wysoka ok. 60 km (w tym długość trasy Osielec-Sucha Beskidzka-Osielec ok. 32 km).

Czytaj całość...
WAKACYJNA OFERTA Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 01 lipiec 2015

WAKACYJNA OFERTA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SPORTU I PROMOCJI W JORDANOWIE

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z wakacyjną ofertą przygotowaną przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie w rozbiciu na poszczególne miejscowości. Zapewniamy, że każdy znajdzie tu coś dla siebie, a przy okazji zachęcamy do dzielenia się pomysłami na ciekawe spędzanie wakacji. Swoje propozycje możecie składać w Ośrodkach Kultury lub wpisywać na profilu facebook - Goksip Jordanów. Tam też będziecie mogli na bieżąco zapoznawać się z organizowanymi zajęciami czy wycieczkami. A co będzie się działo? Zapraszamy na stronę www.goksip-jordanow.pl.
Turniej piłkarski Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 24 czerwiec 2015

OGŁOSZENIE Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 24 czerwiec 2015

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Osielec

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), w związku z Uchwałą Rady Gminy Jordanów nr XXIX/255/2009 z dnia 22 października 2009 zmieniającą Uchwałę nr XXV/217/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Osielec oraz Uchwałę nr XXV/217/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Osielec oraz Uchwałą Nr IV/29/2015 Rady Gminy w Jordanowie z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie sposobu wykonania uchwały Nr XXIX/255/2009 Rady Gminy Jordanów z dnia 22 października 2009 r. zmieniającą Uchwałę Nr XXV/217/2009 Rady Gminy Jordanów z dnia 23 kwiecień 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Osielec zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Osielec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

Czytaj całość...
OGŁOSZENIE Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 24 czerwiec 2015

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Osielec

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXX/262/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Osielec, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Osielec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

w dniach od 1 lipca 2015 r. do. 26 lipca 2015 r.
w budynku 2 Urzędu Gminy Jordanów, ul. Mickiewicza 3, pok. 1

Czytaj całość...
KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 12 czerwiec 2015

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD I GOSPODARSTWO ROLNE

Gminny Konkurs na najpiękniejszy ogród i gospodarstwo rolne w Gminie Jordanów został już rozstrzygnięty. W dniu 11.06.2015r. Komisja dokonała oceny wszystkich zgłoszonych obiektów. Uczestnicy konkursu doprowadzili swoje ogrody do pięknego stanu, a ostatnie słoneczne dni pozwoliły na pojawienie się pięknych kwiatów. Dodatkowo ich rozmaitość, pomysłowość zagospodarowania alejkami i altankami doprowadza do tego, że każdy z tych ogrodów zachwycił nas swoim urokiem. Właściciele ogrodów i gospodarstw rolnym włożyli wiele pracy w zaprojektowanie i przygotowanie swoich obiektów do udziału w konkursie dlatego dokonanie ostatecznego wyboru było bardzo trudne, gdyż każdy ogród miał swój niepowtarzalny klimat.
W konkursie udział wzięło w sumie 6 obiektów w tym 4 ogrody i 2 gospodarstwa rolne.
Komisja dokonała następującego wyboru:

Image


Czytaj całość...
XXI Rejonowy Przegląd Orkiestr Dętych w Naprawie Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 11 czerwiec 2015

XXI Rejonowy Przegląd Orkiestr Dętych w Naprawie


W pierwszą niedzielę czerwca w Naprawie odbył się XXI Rejonowy Przegląd Orkiestr Dętych ECHO, którego organizatorem była Gmina Jordanów, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Naprawie.
W przeglądzie wzięło udział osiem następującyh orkiestr: Makowska Orkiestra Rozrywkowa, Orkiestra OSP z Łętowni, Orkiestra Dęta Gminy Stryszawa, Orkiestra OSP z Jordanowa, Młodzieżowa Orkiestra OSP z Naprawy, Orkiestra Dęta OSP z Tokarni, Orkiestra Dęta OSP z Osielca oraz Orkiestra Dęta RYTM z Zembrzyc. Walczyły one nie tylko o nagrody i puchary, ale przede wszystkim o kwalifikacje do 38. Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY w Nowym Sączu.

Image


Czytaj całość...
Gminne zawody sportowo  pożarnicze Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 09 czerwiec 2015

Gminne zawody sportowo – pożarnicze w Naprawie

W sobotę 6 czerwca br. na boisku sportowym KS „Unia” Naprawa odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze. Wzięły w nich udział wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Jordanów, a także drużyny z gminy Bystra-Sidzina i gościnnie drużyny z OSP w Świątnikach Górnych.
Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali sędziowie: st.kpt. Tomasz Marek i kpt. Gizela Smyrak. Druhowie rywalizowali w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej 2 x 70 m z przeszkodami oraz ćwiczeniach bojowych.

Najlepszą okazała się drużyna OSP Naprawa I uzyskując wynik 99,6 pkt.
II miejsce zdobyła OSP z Łętowni z wynikiem 111,3 pkt. III miejsce wywalczyła OSP Osielec Górny z wynikiem 116,5 pkt. IV miejsce przypadło drużynie OSP Naprawa II (123,8 pkt.)
V miejsce zdobyła OSP z Wysokiej (127,8 pkt.)
VI miejsce zdobyła OSP Osielec (129,0 pkt.)
VII miejsce zdobyła OSP z Toporzyska (136,7 pkt.)

Image


Czytaj całość...
<< Start < Poprzednia 51 52 53 54 55 56 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 487 - 495 z 501