Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wiesci Gminne
WAKACYJNA OFERTA Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
środa, 01 lipiec 2015

WAKACYJNA OFERTA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SPORTU I PROMOCJI W JORDANOWIE

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z wakacyjną ofertą przygotowaną przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie w rozbiciu na poszczególne miejscowości. Zapewniamy, że każdy znajdzie tu coś dla siebie, a przy okazji zachęcamy do dzielenia się pomysłami na ciekawe spędzanie wakacji. Swoje propozycje możecie składać w Ośrodkach Kultury lub wpisywać na profilu facebook - Goksip Jordanów. Tam też będziecie mogli na bieżąco zapoznawać się z organizowanymi zajęciami czy wycieczkami. A co będzie się działo? Zapraszamy na stronę www.goksip-jordanow.pl.
Turniej piłkarski Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
środa, 24 czerwiec 2015

OGŁOSZENIE Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
środa, 24 czerwiec 2015

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Osielec

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), w związku z Uchwałą Rady Gminy Jordanów nr XXIX/255/2009 z dnia 22 października 2009 zmieniającą Uchwałę nr XXV/217/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Osielec oraz Uchwałę nr XXV/217/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Osielec oraz Uchwałą Nr IV/29/2015 Rady Gminy w Jordanowie z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie sposobu wykonania uchwały Nr XXIX/255/2009 Rady Gminy Jordanów z dnia 22 października 2009 r. zmieniającą Uchwałę Nr XXV/217/2009 Rady Gminy Jordanów z dnia 23 kwiecień 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Osielec zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Osielec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

Continua a leggere...
OGŁOSZENIE Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
środa, 24 czerwiec 2015

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Osielec

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXX/262/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Osielec, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Osielec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

w dniach od 1 lipca 2015 r. do. 26 lipca 2015 r.
w budynku 2 Urzędu Gminy Jordanów, ul. Mickiewicza 3, pok. 1

Continua a leggere...
KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
piątek, 12 czerwiec 2015

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD I GOSPODARSTWO ROLNE

Gminny Konkurs na najpiękniejszy ogród i gospodarstwo rolne w Gminie Jordanów został już rozstrzygnięty. W dniu 11.06.2015r. Komisja dokonała oceny wszystkich zgłoszonych obiektów. Uczestnicy konkursu doprowadzili swoje ogrody do pięknego stanu, a ostatnie słoneczne dni pozwoliły na pojawienie się pięknych kwiatów. Dodatkowo ich rozmaitość, pomysłowość zagospodarowania alejkami i altankami doprowadza do tego, że każdy z tych ogrodów zachwycił nas swoim urokiem. Właściciele ogrodów i gospodarstw rolnym włożyli wiele pracy w zaprojektowanie i przygotowanie swoich obiektów do udziału w konkursie dlatego dokonanie ostatecznego wyboru było bardzo trudne, gdyż każdy ogród miał swój niepowtarzalny klimat.
W konkursie udział wzięło w sumie 6 obiektów w tym 4 ogrody i 2 gospodarstwa rolne.
Komisja dokonała następującego wyboru:

Image


Continua a leggere...
XXI Rejonowy Przegląd Orkiestr Dętych w Naprawie Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
czwartek, 11 czerwiec 2015

XXI Rejonowy Przegląd Orkiestr Dętych w Naprawie


W pierwszą niedzielę czerwca w Naprawie odbył się XXI Rejonowy Przegląd Orkiestr Dętych ECHO, którego organizatorem była Gmina Jordanów, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Naprawie.
W przeglądzie wzięło udział osiem następującyh orkiestr: Makowska Orkiestra Rozrywkowa, Orkiestra OSP z Łętowni, Orkiestra Dęta Gminy Stryszawa, Orkiestra OSP z Jordanowa, Młodzieżowa Orkiestra OSP z Naprawy, Orkiestra Dęta OSP z Tokarni, Orkiestra Dęta OSP z Osielca oraz Orkiestra Dęta RYTM z Zembrzyc. Walczyły one nie tylko o nagrody i puchary, ale przede wszystkim o kwalifikacje do 38. Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY w Nowym Sączu.

Image


Continua a leggere...
Gminne zawody sportowo  pożarnicze Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
wtorek, 09 czerwiec 2015

Gminne zawody sportowo – pożarnicze w Naprawie

W sobotę 6 czerwca br. na boisku sportowym KS „Unia” Naprawa odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze. Wzięły w nich udział wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Jordanów, a także drużyny z gminy Bystra-Sidzina i gościnnie drużyny z OSP w Świątnikach Górnych.
Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali sędziowie: st.kpt. Tomasz Marek i kpt. Gizela Smyrak. Druhowie rywalizowali w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej 2 x 70 m z przeszkodami oraz ćwiczeniach bojowych.

Najlepszą okazała się drużyna OSP Naprawa I uzyskując wynik 99,6 pkt.
II miejsce zdobyła OSP z Łętowni z wynikiem 111,3 pkt. III miejsce wywalczyła OSP Osielec Górny z wynikiem 116,5 pkt. IV miejsce przypadło drużynie OSP Naprawa II (123,8 pkt.)
V miejsce zdobyła OSP z Wysokiej (127,8 pkt.)
VI miejsce zdobyła OSP Osielec (129,0 pkt.)
VII miejsce zdobyła OSP z Toporzyska (136,7 pkt.)

Image


Continua a leggere...
Nowy samochód dla OSP Osielec Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
poniedziałek, 08 czerwiec 2015

Nowy samochód dla OSP Osielec

W ostatnią niedzielę maja w Osielcu miała miejsce uroczystość poświęcenia i przekazania samochodu dla OSP Osielec. Poświęcenia dokonał ksiądz Stanisław Skowronek – proboszcz Parafii w Osielcu, a zarazem Kapelan Powiatowy Strażaków, a uroczystego przekazania samochodu – Wójt Gminy Jordanów pan Stanisław Pudo.
Nowy nabytek osieleckiej straży to samochód ratowniczo – gaśniczy z napędem terenowym marki BREMACH wyposażony w zbiornik wodny o pojemności 1000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 100 litrów oraz sprzęt do ratownictwa medycznego i technicznego.

Image


Continua a leggere...
VII SESJĘ RADY GMINY Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
poniedziałek, 08 czerwiec 2015

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
VII SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW
z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapytania radnych.
4. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jordanów za rok 2014.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jordanów z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2014 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Naprawie.
Continua a leggere...
<< Inizio < Precedente 51 52 53 54 55 56 57 Successivo > Fine >>

Risultati 496 - 504 di 508