Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wiesci Gminne
VIII SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
22.08.2019

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
VIII SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy Jordanów.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wystąpienia mieszkańców i zaproszonych gości.
7. Uchwała w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.
Weiterlesen
Harmonogram posiedzeń Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
22.08.2019

Harmonogram posiedzeń
Komisji Rady Gminy Jordanów

SIERPIEŃ
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy:
27 sierpnia br. /tj: wtorek / godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Informacja na temat realizacji przez GOPS projektu placówek wsparcia dziennego.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz WPF za I półrocze 2019r.
3. Składanie wniosków do projektu budżetu na 2020 rok.
4. Sprawy bieżące – opiniowanie pism i projektów uchwał.
-----------------------------------------------------------------------------

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Jordanów:
27 sierpnia br. /.tj: wtorek/ o godz. 12.00

Weiterlesen
DOŻYNKI GMINNE W OSIELCU Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
21.08.2019

DOŻYNKI GMINNE W OSIELCU


W niedzielę (18.08.) w Osielcu odbyły się Dożynki Gminne, których głównym organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie. Rozpoczęły się od przemarszu korowodu dożynkowego i uroczystej mszy św. odprawionej przez ks. Tadeusza Tokarza – proboszcza osieleckiej parafii.
Po nabożeństwie przedstawicielki miejscowego KGW przekazały na ręce Wójta Gminy Jordanów Artura Kudzi dożynkowy bochen chleba z życzeniami, by dzielił go mądrze i sprawiedliwie. W przemówieniu wójt podziękował wszystkim rolnikom za ciężką pracę i podkreślił, że praca rolnika jest niezwykle trudna i mało doceniana. Potem wspólnie z gospodyniami podzielił dożynkowy chleb i poczęstował nim wszystkich zebranych. Kiedy wójt częstował chlebem, na scenie głos zabierali zaproszeni goście: poseł na Sejm RP Sławomir Hajos, prezes Małopolskiej Izby Rolniczej Ryszard Czaicki, burmistrz węgierskiej gminy Kengyel Nagy Szilard oraz Wójt Gminy Jordanów Śląski Paweł Filipczak.

Image


Image


Weiterlesen
OZE Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
21.08.2019

Ulga podatkowa dot. termomodernizacji, wymiany kotła, OZE


Wójt Gminy Jordanów informuje, że w zeznaniu  podatkowym  za 2019  r. będzie można   odliczyć   od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych część  kosztów  dot. zakupu   materiałów, urządzeń i usług związanych  z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, obejmujących m.in.:

- prace  termomodernizacyjne,
- wymianę kotła i modernizację instalacji cwu, co,
- montaż pomp ciepła, kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych,

Weiterlesen
Informacja Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
21.08.2019
Image
Dożynki Gminne Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
06.08.2019
Plakat Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
01.08.2019

Image
Plan zagospodarowania dla Sołectwa Osielec Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
31.07.2019

Plan zagospodarowania dla Sołectwa Osielec:


Wójt Gminy informuje, że dnia 30.07.2019r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym odbyła się rozprawa dotycząca miejscowego planu zagospodarowania Sołectwa Osielec, na której NSA oddalił skargę kasacyjną Rady Gminy Jordanów. W związku z oddaleniem skargi kasacyjnej wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 15 grudnia 2017 r. (sygn. akt II SA/Kr 1096/1) stwierdzającego nieważność uchwały Rady Gminy Jordanów Nr X/89/2015 z dnia 30.10.2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Osielec stał się prawomocny.

Od dnia 31.07.2019 obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Osielec zatwierdzony Uchwałą Nr XIV/90/2004 z dnia 17.02.2004 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego dnia 27.03.2004 r. Nr 59, poz. 766. 
APEL O OGRANICZENIE POBORU WODY Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
31.07.2019

APEL O OGRANICZENIE POBORU WODY

Wójt Gminy Jordanów w związku z trwającą suszą hydrologiczną prosi użytkowników gminnego wodociągu o ograniczenie poboru wody. W związku z tym wody nie należy używać do: mycia samochodów, napełniania basenów, podlewania ogródków i trawników itp.

Z.B.
<< Anfang < Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Weiter > Ende >>

Ergebnisse 55 - 63 von 426