Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wiesci Gminne
OGŁOSZENIE Print E-mail
Written by Administrator   
środa, 20 marzec 2019

Jordanów 20.03.2019r


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY JORDANÓW


Wójt Gminy Jordanów informuję, że będą przedstawione na sesji kwietniowej projekty uchwał Radzie Gminy Jordanów dotyczące zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Toporzysko i Łętownia. Po podjęciu uchwał przez Radę Gminy Jordanów będzie podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o możliwości i terminie składania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wójt Gminy Jordanów
Artur Kudzia

OGŁOSZENIE Print E-mail
Written by Administrator   
środa, 20 marzec 2019

Jordanów 20.03.2019r


Ogłoszenie

Wójt Gminy Jordanów informuję o możliwości składania wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Naprawa i Wysoka. Wnioski do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego należy składać w terminie od 25 marca do 30 kwietnia 2019r. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Jordanowie, 34-240 Jordanów, ul. Rynek 2, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: , Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Jordanów
Artur Kudzia

U W A G A !!! Print E-mail
Written by Administrator   
poniedziałek, 18 marzec 2019


U W A G A !!! ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO


Bank Spółdzielczy Jordanów nr 28 8799 0001 0000 0000 0475 0670
- wpłaty podatków lokalnych (rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych),
- opłaty skarbowej,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (śmieci),
- czynsze, najem i opłaty za użytkowanie wieczyste,
- wpłaty za udostępnienie danych osobowych,
- wpływy za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, itp.

Jak nie dać się oszukać Print E-mail
Written by Administrator   
poniedziałek, 18 marzec 2019

"Na wnuczka", "na policjanta" - jak nie dać się oszukać


Dzięki nawiązanej współpracy z Komisariatem Policji w Jordanowie, zorganizowano spotkanie z mieszkańcami Gminy Jordanów w tematyce zagrożeń wyłudzeń sposobem na wnuczka czy policjanta. Ten sposób oszustw nie jest czymś nowym ale dzięki ciągłym modyfikacjom przez przestępców, cały czas niestety działa – zwłaszcza na osoby starsze.

Image


W czwartek 21 marca 2019r. będzie można na ten temat porozmawiać z dzielnicowym Policji.
Spotkanie odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Naprawie o godzinie 16.00.
Wszystkie osoby zainteresowane tematyką, zwłaszcza seniorów zapraszamy do udziału
Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Gminy Print E-mail
Written by Administrator   
piątek, 15 marzec 2019

Harmonogram posiedzeń
Komisji Rady Gminy Jordanów

Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Gminy:

20 marca br. /tj: środa / godz. 8.30
Tematyka posiedzenia:
1. Zapoznanie ze sprawozdaniami Kół Gospodyń Wiejskich za 2018 rok oraz z planami pracy na 2019 rok - przy współudziale przewodniczących KGW.
2. Informacja na temat działalności Klubów Sportowych za 2018 rok oraz planów na 2019 r. - przy współudziale prezesów klubów sportowych.
3. Sprawy bieżące.
---------------------------------------------------------------------------------

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Inwestycji, Komisja Zdrowia, Ekologii, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych, Komisja Rewizyjna Rady Gminy:

Read more...
Uroczystość poświęcona pamięci Żołnierzy Niezłomnych Print E-mail
Written by Administrator   
piątek, 15 marzec 2019

Zebrania wiejskie w Gminie Jordanów Print E-mail
Written by Administrator   
piątek, 08 marzec 2019

Zebrania wiejskie w Gminie Jordanów

Dobiegły końca zebrania wiejskie organizowane corocznie we wszystkich sołectwach Gminy Jordanów. W Wysokiej frekwencja wyniosła 61 mieszkańców, w Łętowni – 157, w Osielcu – 152, w Toporzysku – 120, a w Naprawie – 102 osoby.
We wszystkich zebraniach uczestniczył Wójt Gminy Jordanów Artur Kudzia, Przewodniczący Rady Gminy Daniel Mirek, a także przedstawiciele policji, prezes Spółki Komunalnej Skawa-Jordanów Tadeusz Tatara, przewodniczący rad sołeckich, sołtysi, dyrektorzy szkół i przedszkoli, radni powiatowi i gminni, proboszczowie, pracownicy Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury, prezesi OSP i klubów sportowych, przewodniczące KGW oraz mieszkańcy.

Image


Read more...
SPOTKANIE W SPRAWIE GAZYFIKACJI OSIELCA Print E-mail
Written by Administrator   
środa, 06 marzec 2019

SPOTKANIE W SPRAWIE GAZYFIKACJI OSIELCA

Wójt Gminy Jordanów informuje, że w dniu 18 marca (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Promocji w Osielcu, odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie gazyfikacji terenu Osielca. Wszystkich zainteresowanych przyłączem gazowym proszę o udział w spotkaniu.
Na spotkaniu przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. będzie przedstawiał sprawy techniczne, formalne i finansowe związane z przyłączem i poborem gazu sieciowego.

UWAGA !!!
Realizacja projektu budowy sieci gazociągowej zależna jest od ilości złożonych wniosków. W związku z tym każdy zainteresowany przyłączem gazowym powinien złożyć stosowny wniosek o którym będzie mowa na spotkaniu.

Wójt Gminy Jordanów
Artur Kudzia

Ogólnopolska Karta Seniora Print E-mail
Written by Administrator   
piątek, 01 marzec 2019

Ogólnopolska Karta Seniora

Każdy senior, który skończył 60 lat może bezpłatnie wyrobić własną Ogólnopolską Kartę Seniora. Wystarczy, że przystąpi do Programu Ogólnopolskiej Karty Seniora, wypełniając formularz zgłoszeniowy.

Image


Ogólnopolska Karta Seniora wydawana jest każdej osobie, która ukończyła 60 rok życia, umożliwia korzystanie ze zniżek w rozmaitych punktach, instytucjach i ośrodkach zdrowia w całej Polsce. Takich punktów jest już ponad 1400.
Formularz można samodzielnie pobrać z naszej strony >>>Tutaj<<< lub odebrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie, wypełnić i wysłać na adres: al. J. Słowackiego 46/30, 30-018 Kraków - dołączając do wysyłki zaadresowaną kopertę i znaczek pocztowy.

Szczegółowe informację znajdują się na stronie internetowej www.glosseniora.pl
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 55 - 63 of 360