Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wiesci Gminne
III SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
17.12.2018

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
III SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z I i II Sesji Rady Gminy Jordanów.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wystąpienia mieszkańców i zaproszonych gości.
7. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy w trakcie kadencji 2014 – 2018.
8. Uchwała w sprawie zmian budżetu.
9. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2018 – 2028.
10. Uchwała w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Gminy Jordanów na rok 2019.
11. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2019 – 2028.
12. Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Weiterlesen
Zostań Żołenierzem Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
12.12.2018

Image


Harmonogram posiedzeń Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
11.12.2018

Harmonogram posiedzeń
Komisji Rady Gminy Jordanów

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Jordanów:
17 grudnia br. /.tj: poniedziałek/ o godz. 14.15

Tematyka posiedzenia:
1. Rozpatrzenie skargi na działanie Wójta poprzedniej kadencji, w sprawie poprawienia stanu drogi.
2. Opiniowanie budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2019 rok.
3. Wybór zastępcy Przewodniczącego Komisji.
4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2019 rok.
5. Sprawy bieżące.

-----------------------------------------------------------------

Komisja Zdrowia, Ekologii, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych:
18 grudnia br. /.tj: wtorek / o godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Opiniowanie uchwał z zakresu opieki społecznej.
2. Opiniowanie budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2019 rok.
Weiterlesen
INFORMACJA Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
11.12.2018

Informacja


Na wniosek mieszkańców Gminy Jordanów, od dnia 12.12.2018r zostają zmienione godziny pracy Urzędu Gminy

poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30 - 15.30
środa: 7.30 - 16.30
piątek: 7.30 - 14.30


Mikołajkowy Turniej Siatkówk Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
10.12.2018

Mikołajkowy Turniej Siatkówk


W sobotę, 8 grudnia br. w Łętowni, odbył się Mikołajkowy Turniej Siatkówki Oldbojów o Puchar Wójta Gminy Jordanów. W rozgrywkach wzięły udział cztery drużyny męskie z Tokarni, Skomielnej Białej, Pcimia i Łętowni, a mikołajkowe rozgrywki były jednym z czterech turniejów, jakie powyższe drużyny organizują dla oldbojów w ciągu roku, od przeszło kilkunastu lat.

Image


Weiterlesen
INFORMACJA Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
30.11.2018

Informacja

Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Suchej Beskidzkiej uprzejmie informuje, że w dniu 29 listopada br. weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o kołach gospodyń wiejskich. (Dz.U. z 2018 r. , poz. 2212). Przedmiotowa ustawa nakłada na Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązek prowadzenia Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, oraz udzielania ujętym w nim podmiotom pomocy finansowej

Jednoczesne informuje ze w najbliższą sobotę tj. 1 grudnia br. w godzinach od 9:00 do 14:00 siedziba Biura Powiatowego przy ul. Mickiewicza 19 będzie otwarta. W tym czasie pracownicy ARiMR będą udzielać szczegółowych informacji osobom zainteresowanym wyżej wymienioną tematyką.

II SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
27.11.2018

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
II SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW

z następującym proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVII i XXXVIII Sesji Rady Gminy Jordanów.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
6. Uchwała w sprawie zmian budżetu.
7. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2018 – 2028.
8. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
9. Uchwała w sprawie określenia na rok 2019 stawek podatku od środków transportowych.
10. Uchwała w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Zakończenie.

SESJA odbędzie się w dniu 4 grudnia br. /tj: wtorek/
w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie o godz. 8.30

Przewodniczący
Rady Gminy Jordanów
Daniel Mirek
Harmonogram posiedzeń Komisji Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
27.11.2018

Harmonogram posiedzeń
Komisji Rady Gminy Jordanów

LISTOPAD 2018


Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Jordanów:
dnia 30 listopada br. /.tj: piątek / o godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Zapoznanie się z projektem budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2019 rok.
2. Opiniowanie stawek podatkowych oraz zwolnień podatkowych na rok 2019.
3. Opiniowanie zmian budżetu oraz zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018 rok.
4. Sprawy bieżące – tematyka związana z odpadami komunalnymi.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący
Rady Gminy Jordanów
Daniel Mirek
Nowe władze Gminy Jordanów Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
26.11.2018

Nowe władze Gminy Jordanów

W dniu 22 listopada br. odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Jordanów w kadencji 2018 – 2023. Poprzedziła ją msza św., którą odprawił - w kościele parafialnym w Osielcu - ks. proboszcz Tadeusz Tokarz.
Sesję rozpoczął najstarszy wiekiem radny senior Stanisław Książek. Na początku, przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Małgorzata Sularz wręczyła radnym i nowemu wójtowi zaświadczenia o wyborze, a następnie zarówno radni, jak i wójt Artur Kudzia złożyli uroczyste ślubowanie. Istotnym punktem pierwszej sesji był wybór przewodniczącego rady gminy. Został nim Daniel Mirek, a jego zastępcą wybrano Zdzisława Filipka.

Image


Weiterlesen
<< Anfang < Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Weiter > Ende >>

Ergebnisse 64 - 72 von 332