Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wiesci Gminne
Informacja o wynikach naboru Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
28.02.2019

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
instruktor kultury
w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie – filia Osielec

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na stanowisko instruktora kultury w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie z dnia 05.02.2019 r., wpłynęło pięć ofert . Oferty wpłynęły w terminie. Po sprawdzeniu wymagań formalnych, do dalszego postępowania zaproszono cztery osoby.
W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Martyna Pacyga zamieszkała w Osielcu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Martyna Pacyga została najwyżej oceniona przez Komisję rekrutacyjną po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja stwierdziła tym samym, że wybrana kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje, umiejętności i wiedzę do wykonywania pracy na stanowisku instruktora kultury.

Gabriela Korbel
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Promocji w Jordanowie

U W A G A! Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
27.02.2019

U W A G A!

W związku z otrzymanym pismem od Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Starosty Suskiego w Suchej Beskidzkiej informujemy, że w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi do obowiązków właścicieli zarządców obiektów budowlanych należy niedopuszczenie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i w razie konieczności zapewnienie odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku. Do właścicieli zarządców obiektów budowlanych należy także realizacja obowiązku okresowych sprawdzeń stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych, wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.

JP
Ogłoszenie Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
26.02.2019


Ogłoszenie

W związku z wdrożeniem E-DOWODU, Urząd Gminy Jordanów informuje, iż w piątek 1 marca od godz. 12.00 nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. Oznacza to, że tego dnia od godz. 12.00 do 14.30 nie będzie możliwości załatwienia spraw dotyczących dowodów osobistych, w tym złożenia wniosków o dowód osobisty oraz wydania już spersonalizowanego dowodu.

Więcej o E-DOWODACH przeczytasz >>>TUTAJ<<<

IV SESJĘ RADY GMINY Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
19.02.2019

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
IV SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy Jordanów.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wystąpienia mieszkańców i zaproszonych gości.
7. Uchwała w sprawie zmian budżetu.
8. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2019 – 2028.
Weiterlesen
Restrukturyzacja małych gospodarstw Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
18.02.2019

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej
na operacje typu

"Restrukturyzacja małych gospodarstw"

w ramach poddziałania
„Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w dniach od 28 lutego do 29 marca 2019 r.


Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1813 z późn. zm.). Pomoc finansowa w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” może być przyznana rolnikowi albo małżonkowi rolnika, jeżeli m.in.:

Weiterlesen
Zwrot podatku akcyzowego Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
15.02.2019

Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

- w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
- w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
Weiterlesen
Harmonogram posiedzeń Komisji Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
11.02.2019

Harmonogram posiedzeń
Komisji Rady Gminy Jordanów

Komisja Zdrowia, Ekologii, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych:
14 lutego br. /.tj: czwartek / o godz. 9.00

Tematyka posiedzenia:
1. Opiniowanie bieżących projektów uchwał.
2. Sprawy bieżące.
3. Wizytacja stołówek szkolnych - Komisja wyjazdowa.

------------------------------------------------------------------------

Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego :
15 lutego br. /.tj: piątek/ o godz. 8.00

Tematyka posiedzenia:
1. Organizacja transportu publicznego, wydawanie koncesji na transport - przy współudziale przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.
2. Sprawy bieżące - opiniowanie bieżących projektów uchwał.

Weiterlesen
Zebrania wiejskie Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
08.02.2019


Wójt Gminy Jordanów uprzejmie informuje,
że w dniach od 18 luty 2019r do 22 luty 2019r.
na terenie Gminy Jordanów odbędą się zebranie wiejskie
w czasie których odbędą się
WYBORY SOŁTYSA oraz CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ.

18 luty 2019 /poniedziałek/ – Wysoka – Remiza OSP godz. 16.00
19 luty 2019 /wtorek/ – Łętownia – Remiza OSP godz. 16.00
20 luty 2019 /środa/ – Osielec – Budynek GOK godz. 16.00
21 luty 2019 /czwartek/ – Toporzysko – Zespół Szkół godz. 16.00
22 luty 2019 /piątek/ – Naprawa – Remiza OSP godz. 16.00

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w zebraniu.

OFERTA PRACY Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
05.02.2019

OFERTA PRACY

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko:

instruktor kultury

Treść Oferty

<< Anfang < Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Weiter > Ende >>

Ergebnisse 64 - 72 von 360