Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wiesci Gminne
Kierunek Kariera Print E-mail
Written by Administrator   
poniedziałek, 09 wrzesień 2019

Image


Projekt „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa” doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących!


Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie propozycję. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”. Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 87% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny.

Kto może otrzymać dofinansowanie szkolenia lub kursu?
- Musisz być dorosły (nie ma górnej granicy wieku) i pracować,
- Musisz też być związany z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki),
- Dodatkowo, jeśli masz mniej niż 50 lat, Twoje wykształcenie nie może obejmować więcej niż zdaną maturę,
- Osoby z niepełnosprawnościami w wieku do 65 roku życia mogą uczestniczyć w Projekcie Kierunek Kariera niezależnie od statusu na rynku pracy i wykształcenia.

Kim jest osoba pracująca?
Jeżeli:
- jesteś zatrudniony na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło, na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub
- prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników lub
- jesteś rolnikiem,
To jesteś osobą pracującą.

Read more...
XXII Małopolska Giełda Agroturystyczna Print E-mail
Written by Administrator   
poniedziałek, 09 wrzesień 2019

Image

XXII Małopolska Giełda Agroturystyczna w Krakowie
28-29 wrzesień 2019 rok.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze" zamierza uczestniczyć w XXII Małopolskiej Giełdzie Agroturystycznej organizowanej wspólnie przez  Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego, Małopolską Izbę Rolniczą, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego o/Kraków, Stowarzyszenie Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne oraz Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne.
Głównym celem Giełdy jest promocja turystyki wiejskiej oraz przedstawienie atrakcyjnej oferty wypoczynku mieszkańcom całego Województwa Małopolskiego. Jest też dobrą okazją do przedstawienia licznej  publiczności dorobku oraz walorów krajoznawczych poszczególnych regionów Polski.

Read more...
PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA INFORMUJE Print E-mail
Written by Administrator   
piątek, 06 wrzesień 2019

PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA INFORMUJE

Znalazłeś wnyki w czasie spaceru w lesie?
Nie ruszaj ich z miejsca, zapamiętaj lokalizację i przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie.
Posiadasz informację o osobie, która może kłusować, a nie wiesz komu to zgłosić? Również przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej.

Zgłoszenia o przypadkach kłusownictwa prosimy kierować na adres Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie:
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
lub na adres e-mail:
lub telefonicznie na numer 12 392 13 18.

Państwowa Straż Rybacka zapewnia anonimowość.

Ogłoszenie Print E-mail
Written by Administrator   
czwartek, 05 wrzesień 2019

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI
W SPRAWIE REALIZACJI PROJEKTU
DOT. INSTALACJI SOLARNYCH, FOTOWOLTAICZNYCH I POMP CIEPŁA

Wójt Gminy Jordanów informuje, że Starosta Suski organizuje spotkania z mieszkańcami biorącymi udział w realizacji projektu pn. „Program zwiększenia wykorzystywania energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu Suskiego – SOLARY, FOTOWOLTAIKA, POMPY CIEPŁA”.

Spotkanie z mieszkańcami gminy Jordanów, którzy podpisali umowy w sprawie realizacji ww. projektu odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, w sali sesyjnej (parter) w dniu:
- 4 października 2019r. o godz. 18:00 dla montujących instalacje solarne;
- 15 października 2019r. o godz. 15:30 dla montujących instalacje fotowoltaiczne i powietrzne pompy ciepła.

Z.B.
Informacja Print E-mail
Written by Administrator   
czwartek, 05 wrzesień 2019

I N F O R M A C J A

STYPENDIUM SZKOLNE

Wnioski na nowy rok szkolny 2019/2020 należy składać w Urzędzie Gminy w Jordanowie ul. Mickiewicza 3 (pokój nr 05 - Oświata) od 02 do 16 września,
a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października.

Formularze wniosków można pobrać:
- w Urzędzie Gminy w Jordanowie (pokój nr 05 - Oświata)
- w sekretariacie Szkół Podstawowych w: Łętowni, Naprawie, Osielcu, Toporzysku, Wysokiej
- ze strony internetowej www.gmina-jordanow.pl (zakładka Oświata – Stypendia socjalne – do pobrania – Wniosek o stypendium szkolne)

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r., poz. 930) - obecnie kwota ta wynosi 528 zł.

Read more...
Ogłoszenie Print E-mail
Written by Administrator   
środa, 04 wrzesień 2019

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Jordanów przypomina, iż uczniowie i studenci zamieszkujący na stałe na terenie Gminy Jordanów, posiadający bardzo dobre lub wybitne osiągnięcia w dziedzinie: nauki, sztuki, kultury, kultury fizycznej i sportu, mogą ubiegać się o stypendium w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, mieszkańców Gminy Jordanów.

Szczegółowe informacje o programie oraz formularze wniosków można uzyskać w Gminnym Ośrodku Administracji Szkół i Przedszkoli w Jordanowie, Rynek 2, pok. nr 5, tel. (18) 26 93 525,
email: 

Wnioski należy składać w terminie do 16 września 2019 r

Ogłoszenie Print E-mail
Written by Administrator   
środa, 04 wrzesień 2019

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 05/09/2019 zostanie podstawiony dodatkowy Bus na Trasie Łętownia - Jordanów. Wyjazd Busa spod budynku GS w Łętowni o godz. 7,40.

80 Rocznica wybuchu II Wojny Światowej Print E-mail
Written by Administrator   
wtorek, 03 wrzesień 2019

80 Rocznica wybuchu II Wojny Światowej na Wysokiej

W dniu 1 września w Wysokiej odbyły się uroczyste obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Rozpoczęła je uroczysta msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem księdza biskupa Damiana Muskusa. Po niej, wszyscy uczestnicy, udali się na cmentarz wojskowy, gdzie odbyła się dalsza część obchodów. Tu modlitwę za poległych w obronie ojczyzny odmówił o. Andrzej Szczypta, a następnie Apel Poległych poprowadził ppor. Jakub Lisiewski z 10. Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. Stanisława Maczka ze Świętoszowa. Zwieńczeniem apelu było oddanie salwy honorowej przez kompanię honorową ze Świętoszowa ku czci poległych Bohaterów. Dowódcę 10. Brygady reprezentował ppłk Marek Fiałka, a kompanię honorową i poczet sztandarowy wystawił 10. Batalion Zmechanizowany Dragonów ze Świętoszowa.

Image


Read more...
Ogłoszenie Print E-mail
Written by Administrator   
środa, 28 sierpień 2019

Ogłoszenie
Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w terminie od dnia 27 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 431), zwane dalej: „rozporządzeniem”, którego treść dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.gov.pl/rolnictwo oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) www.arimr.gov.pl.

Read more...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 64 - 72 of 348