Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wiesci Gminne
OGŁOSZENIE O KONKURSIE Print E-mail
Written by Administrator   
środa, 30 styczeń 2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze" ogłasza od dnia 12 lutego 2019 r. do 25 lutego 2019 r. konkurs na stanowisko: Specjalista ds. wdrażania Strategii Kierowanej przez Społeczność na lata 2014-2020.

Treść ogłoszenia


nabór na stanowisko  Pracownik Socjalny Print E-mail
Written by Administrator   
środa, 30 styczeń 2019

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Ogłasza nabór na stanowisko – Pracownik Socjalny


Nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie

Wymiar etatu: umowa na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika pełny wymiar czasu pracy – 40 godzin tygodniowo

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1. wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z art.
116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1508), spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:
1) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych:
2) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna;
3) do dnia 31 grudnia 2013 roku ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

Read more...
OSTRZEŻENIE Print E-mail
Written by Administrator   
wtorek, 22 styczeń 2019

OSTRZEŻENIE O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA

Treść Ostrzeżenia
Kierunek Kariera Print E-mail
Written by Administrator   
wtorek, 22 styczeń 2019

Projekt „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa” – doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących!

Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie propozycję. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekty „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa”. Dzięki nim uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 87% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny

Kto może wziąć udział w projekcie?
Bony i usługi doradztwa zawodowego (Bilans Kariery) są adresowane do osób pracujących (zatrudnionych na umowę o pracę, na podstawie wyboru, mianowania, powołania lub spółdzielczej umowy o pracę – w rozumieniu Kodeksu pracy, a także na umowę zlecenie lub umowę o dzieło; prowadzących wyłącznie jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników; rolnicy, którzy nie są osobami bezrobotnymi, opłacają składki w KRUS i poświęcają czas na prowadzenie gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowały żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowały oraz obcokrajowcy, którzy posiadają dokument upoważniający ich do pobytu oraz świadczenia pracy na terenie RP), niezależnie od miejsca wykonywania pracy, które:

Read more...
"Program azotanowy" Print E-mail
Written by Administrator   
poniedziałek, 21 styczeń 2019
"Program azotanowy" - ważne informacje dla rolników

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Krakowie informuję, iż od 01 stycznia 2019r. weszły w życie obowiązki wynikające z „Programu azotanowego”. Niezbędne informacje i materiały pn. „Program azotanowy” dotyczące podstawowych zasad realizacji programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczeń wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu znajdując się na stronie www.schr.gov.pl

Informacja dla mieszkańców Print E-mail
Written by Administrator   
piątek, 18 styczeń 2019

Informacja dla mieszkańców w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Wójt Gminy Jordanów informuję, że od 1 stycznia 2019 roku zmianie uległy stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

1. Stawka podstawowa - jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny tzn. segregowane:
- 9,60 zł miesięcznie od gospodarstwa 1 osobowego,
- 19,20 zł miesięcznie od gospodarstwa 2 osobowego,
- 28,80 zł miesięcznie od gospodarstwa 3 osobowego,
- 38,40 zł miesięcznie od gospodarstwa 4 osobowego,
- 48,00 zł miesięcznie od gospodarstwa 5 osobowego,
- 57,60 zł miesięcznie od gospodarstwa 6 osobowego i więcej osób.

2. Stawka wyższa - jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób nieselektywny
- 19,20 zł miesięcznie od gospodarstwa 1 osobowego,
- 38,40 zł miesięcznie od gospodarstwa 2 osobowego,
- 57,60 zł miesięcznie od gospodarstwa 3 osobowego,
- 76,80 zł miesięcznie od gospodarstwa 4 osobowego,
- 96,00 zł miesięcznie od gospodarstwa 5 osobowego,
- 115,20 zł miesięcznie od gospodarstwa 6 osobowego i więcej osób

Read more...
Ostrzeżenie meteorologiczne Print E-mail
Written by Administrator   
wtorek, 15 styczeń 2019

Ostrzeżenie meteorologiczne

Treść ostrzeżenia

Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Gminy Print E-mail
Written by Administrator   
wtorek, 15 styczeń 2019

Harmonogram posiedzeń
Komisji Rady Gminy Jordanów

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy:
23 stycznia br. /tj: środa / godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Informacja na temat działalności ''szpitalika'' w Jordanowie oraz szpitala w Suchej Beskidzkiej – przy współudziale dyrektora szpitala w Suchej Beskidzkiej.
2. Informacja na temat zaawansowania prac nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów.
3. Analiza możliwości rozwoju Spółki Komunalnej Skawa – Jordanów.
4. Sprawy bieżące.

Przewodniczący
Rady Gminy Jordanów
Daniel Mirek
Ferie Zimowe 2019 Print E-mail
Written by Administrator   
poniedziałek, 14 styczeń 2019
Image

Read more...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 73 - 81 of 360