Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wiesci Gminne
78 rocznica wybuchu II wojny światowej Print E-mail
Written by Administrator   
poniedziałek, 04 wrzesień 2017

78 rocznica wybuchu II wojny światowej


W dniu 1 września 2017 r. w Wysokiej odbyły się uroczystości upamiętniające 78. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Rozpoczęła je uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. Jana Mędrzaka – proboszcza parafii w Wysokiej. Dalsza część uroczystości miała miejsce na cmentarzu wojskowym. Modlitwę za poległych w obronie Ojczyzny odmówił ks. Jan Mędrzak. Orkiestra OSP z Osielca odegrała Hymn Państwowy, Apel Pamięci odczytała por. Ewa Dworska z 10. Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. Stanisława Maczka ze Świętoszowa. Na zakończenie apelu salwę na cześć poległych bohaterów wykonała kompania honorowa 10. Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa pod dowództwem kpt. Szczepana Piaskowskiego. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Wójt Gminy Jordanów Stanisław Pudo, poseł na Sejm RP Józef Brynkus, senator RP Andrzej Pająk, Starosta Suski Józef Bałos, Joanna Wielgat – córka por. Mariana Plichty – obrońcy Wysokiej oraz James Jurczyk – prezes Beskidzkiego Stowarzyszenia Maczkowców z Bielska- Białej.

Image


Image


Read more...
Dożynki Powiatowe Print E-mail
Written by Administrator   
poniedziałek, 04 wrzesień 2017
Szkolenia dla Beneficjentów Print E-mail
Written by Administrator   
wtorek, 29 sierpień 2017

Szkolenia dla Beneficjentów


Zarząd Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” zaprasza do udziału w szkoleniach dla Beneficjentów o tematyce: „Zasady wypełniania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność z zakresu Projektów Grantowych”.

Szkolenia przeprowadzone będą w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020.

Szkolenia odbędą się w Biurze Zarządu Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” ul. Mickiewicza 19, Sucha Beskidzka, budynek Urzędu Miasta, II piętro, pokój nr 39, w dniach:
I tura szkolenia - 4 września 2017 (tj. poniedziałek) od godziny 9:00,
II tura szkolenia - 8 września 2017 (tj. piątek) od godziny 9:00.

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w szkoleniach telefonicznie pod nr /33/ 874 41 72 lub e-mailem na adres: do dnia 1 września 2017 r.

XXVII SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW Print E-mail
Written by Administrator   
piątek, 25 sierpień 2017

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
XXVII SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapytania radnych.
4. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2017 - 2026 za I półrocze 2017 roku.
Read more...
PROJEKT: CZARNE DZIWADŁO Print E-mail
Written by Administrator   
piątek, 25 sierpień 2017

Image

PROJEKT : CZARNE DZIWADŁO
"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego"

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Promocji w Jordanowie - filia Biblioteki w Osielcu będzie realizować projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu "Partnerstwo dla książki".

Projekt Czarne dziwadło realizowany będzie od 16 sierpnia do 01 listopada w sali widowiskowej GOKSiP Osielec. Zadanie obejmuje cykl spotkań warsztatowych, podczas których odbędzie się spotkanie ze znanym aktorem, warsztaty teatralne, Noc Bibliotek, wyjazd do Teatru Współczesnego w Krakowie oraz inne atrakcje. Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w projekcie.

Image
Obchody 78 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej Print E-mail
Written by Administrator   
środa, 23 sierpień 2017

Image
I N F O R M A C J A Print E-mail
Written by Administrator   
wtorek, 22 sierpień 2017

I N F O R M A C J A
STYPENDIUM SZKOLNE

Wnioski na nowy rok szkolny 2017/2018 należy składać w Urzędzie Gminy w Jordanowie ul. Rynek 2 (pokój nr 5)
do 15 września,
a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października


Formularze wniosków można pobrać:
- w Urzędzie Gminy w Jordanowie (pokój nr 5)
- w sekretariacie szkół w Łętowni, Naprawie, Osielcu, Toporzysku, Wysokiej
- ze strony internetowej www.gmina-jordanow.pl (zakładka: Oświata – Stypendia socjalne – do pobrania – Wniosek o stypendium szkolne)

Read more...
Komisji Rady Gminy Jordanów Print E-mail
Written by Administrator   
poniedziałek, 21 sierpień 2017

Harmonogram posiedzeń
Komisji Rady Gminy Jordanów

SIERPIEŃ 2017
Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Gminy:
29 sierpnia br. /.tj: wtorek/ o godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Przygotowanie placówek przedszkolnych i szkolnych do nowego roku szkolnego oraz informacja na temat osiągnięć szkół w roku szkolnym 2015/2016 - przy współudziale dyrektorów.
2. Sprawozdanie z działalności GOKSiP w okresie wakacji - przy współudziale Dyrektora GOKSiP.
3. Sprawy bieżące.
Read more...
Strażackie zmagania w Łętowni Print E-mail
Written by Administrator   
piątek, 18 sierpień 2017

Strażackie zmagania w Łętowni

W niedzielę, 13 sierpnia br. w Łętowni, odbyły się Zawody Sportowo - Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i I Igrzyska Sportowo – Pożarnicze Strażaków OSP. Organizatorem strażackich zmagań była miejscowa jednostka OSP. W zawodach MDP wzięło udział 101 zawodników i jedenaście drużyn sklasyfikowanych w następujących grupach: drużyny MDP dziewczęta – cztery drużyny i drużyny MDP chłopcy – siedem drużyn. Zadaniem zawodników było wykonanie zadań bojowych i przebiegnięcie sztafety z przeszkodami.
W grupie chłopców zwyciężyła drużyna Łętownia III, drugie miejsce zdobyła młodzież z Osielca, a trzecie – chłopcy z Naprawy. Kolejne miejsca zajęły: OSP Juszczyn Polany, OSP Łętownia I, OSP Osielec Górny i OSP Łętownia II.

Image


Image


Read more...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 82 - 90 of 506