Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wieści Gminne
IX TURNIEJ WSI Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 16 lipiec 2018

IX TURNIEJ WSI O PUCHAR WÓJTA GMINY JORDANÓW

Oddzielanie żółtka od białka, latający dywan czyli slalom na kocu, rzuty piłką do butelek z wodą, slalom gigant, szukanie skarbu, dworski strecz, wytnij gumę!, mundial po naszemu, slalom z taczką i kelner z jajami – to konkurencje tegorocznego IX Turnieju Wsi o Puchar Wójta Gminy Jordanów, który odbył się w niedzielę 15 lipca br. w Toporzysku. Pomysłodawcą konkurencji i organizatorem turnieju był Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie. W rozgrywkach wzięły udział dziewięcioosobowe drużyny ze wszystkich sołectw Gminy Jordanów, walcząc o Puchar Wójta Gminy Jordanów i nagrody pieniężne, których łączna pula wyniosła 10 tys. zł.

Image


Image


Czytaj całość...
OGŁOSZENIE Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 12 lipiec 2018

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o publikacji na stronie internetowej (adres: www.gmina-jordanow.pl) projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Czytaj całość...
IX Turniej Wsi Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 10 lipiec 2018
Image
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 10 lipiec 2018

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

08 lipca 2018 r. na płycie boiska KS Świt w Osielcu odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze zorganizowane przez Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Jordanowie. W zmaganiach wzięło udział 8 drużyn z terenu Gminy i Miasta Jordanów / 7 męskich oraz jedna żeńska/ oraz 2 drużyny / męska i żeńska/ z Gminy Bystra-Sidzina.

Image


Czytaj całość...
Zawody OSP Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 05 lipiec 2018

Image
WAKACJE W GMINIE JORDANÓW Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 02 lipiec 2018


WAKACJE W GMINIE JORDANÓW

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie zachęca do zapoznania się i skorzystania z oferty spędzania wolnego czasu w okresie wakacji

Wakacyjny plan z podziałem na poszczególne miejscowości

Decyzje dotyczące stypendium szkolnego Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 28 czerwiec 2018

I N F O R M A C J A

Decyzje dotyczące stypendium szkolnego można odbierać w Urzędzie Gminy w Jordanowie (pokój nr 5 nad Pocztą) od 21 czerwca 2018r.

Termin składania rachunków potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne od 21 czerwca do 29 czerwca 2018r.

Wypłata stypendium odbywać się będzie w dniach:
- 09 lipca (Naprawa, Toporzysko, Wysoka)
- 10 lipca ( Łętownia, Osielec)

Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne do wysokości kwoty określonej w decyzji.
W przypadku niedostarczenia dokumentów stanowiących podstawę wypłaty stypendium, wójt gminy wydaje decyzję o wygaśnięciu decyzji przyznającej stypendium, w trybie art. 162 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Czytaj całość...
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A informuje Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 26 czerwiec 2018

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A informuje

Przejazd kolejowo-drogowy kat. „C” zlokalizowany w miejscowości Toporzysko km 21,686 na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka ( przejazd na tak zwanych Miedzywodach) znajduje się w ciągu dróg stanowiących drogi wewnętrzne Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Rozwoju, przejazdy kolejowo – drogowe w ciągu dróg niepublicznych mogą funkcjonować tylko jako przejazdy użytku niepublicznego kat. „F”, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zakładem Linii Kolejowych a użytkownikiem przejazdu.
W związku z powyższym zostaje wdrożona procedura likwidacji wyżej wymienionego przejazdu kolejowo – drogowego, jeżeli w ciągu 30 od dnia ogłoszenia nie zgłosi się do Zakładu Linii Kolejowych potencjalny przyszły użytkownik.
Wobec powyższego osoby korzystające z tego przejazdu proszone są o kontakt z nr tel. 18 535 23 41 w celu sporządzenia stosownych dokumentów.

ZK

Image


XXXIV SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 25 czerwiec 2018

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
XXXIV SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapytania radnych.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jordanowie.
Czytaj całość...
<< Start < Poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 91 - 99 z 306