Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Stypendia naukowe Drukuj E-mail
środa, 30 kwiecień 2014

Stypendia naukowe


Uczniowie i studenci zamieszkujący na stałe na terenie Gminy Jordanów, posiadający bardzo dobre lub wybitne osiągnięcia w dziedzinie: nauki, sztuki, kultury, kultury fizycznej i sportu, mogą ubiegać się o stypendium w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, mieszkańców Gminy Jordanów. Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży został przyjęty w Uchwale Nr XV/118/2012 Rady Gminy w Jordanowie z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie: Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, mieszkańców Gminy Jordanów.

Wnioski o stypendium dla kandydatów w ramach Programu mogą składać:
- Dyrektorzy szkół o placówek oświatowych, instytucji kultury i sportu,
- Radni Rady Gminy Jordanów,
- Organizacje pozarządowe,
- Trener, prezes klubu sportowego,
- Sam zainteresowany lub jego opiekun.

Wypełniony wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia ucznia (studenta) należy składać w Gminnym Ośrodku Administracji Szkół i Przedszkoli w Jordanowie w terminie do 15 września danego roku.

Do pobrania:
Wniosek o stypendium naukowe.doc

Regulamin programu.doc