Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
ZMIANY DOT. ZEZWOLEŃ Drukuj E-mail
wtorek, 03 styczeń 2017

ZMIANY DOT. ZEZWOLEŃ NA USUNIĘCIE - WYCINKĘ DRZEW

Wójt Gminy Jordanów informuje, że ostatnia zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zm.), która weszła w życie od 1 stycznia 2017r. wprowadziła m.in. dodatkowe wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów - szczególnie ujęte w art. 83 f ust. 3 a i 3 b ustawy.

W związku z tą zmianą na terenach nieleśnych (rolnych, budowlanych) nie wymaga zezwolenia usuwanie (wycinka) drzew lub krzewów:

- które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (usuwanie drzew lub krzewów z terenu będącego własnością osoby fizycznej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego – np. opału),
- w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego (usuwanie drzew lub krzewów na terenach rolnych w celu przywrócenia gruntów odłogowanych do użytku rolniczego). Ww. zmianę oraz inne wprowadzono ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016r. poz. 2249) - http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002249 .

Zbigniew Bryl
Insp. UG w Jordanowie
< Poprzedni   Następny >