Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Informacja Drukuj E-mail
poniedziałek, 09 styczeń 2017

Image

Raport z konsultacji społecznych dotyczących obszarów rewitalizacji gminy Jordanów oraz projektu Uchwały Rady Gminnej w Jordanowie w sprawie wyznaczenie obszaru rewitalizacji gminy Jordanów.

Przedmiotem konsultacji był projekt Rady Gminnej w Jordanowie w sprawie wyznaczenie obszaru rewitalizacji gminy Jordanów.
Celem konsultacji było zebranie od mieszkańców opinii od mieszkańców i ich propozycji zmian w zakresie obszaru rewitalizacji gminy Jordanów I. Konsultacje były przeprowadzone od do 5 grudnia 2016 do 4 stycznia 2017.
II. Materiały informacyjne było dostępne od dnia 5 grudnia 2016 na stronie www.gmina-jordanow.rubikon.pl/. Każdy z zainteresowanych osób miała możliwość pobrania dokumentów w wersji elektronicznej.
III. Uwag, propozycje i opinie w formie papierowej i elektronicznej można było dostarczyć:
- drogą elektroniczną na adres:    ,
- drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Jordanów, Rynek 2, 34-240 Jordanów
IV. - bezpośrednio do Urzędu Gminy Jordanów, Rynek 2, 34-240 Jordanów, pok. Nr 4 w godzinach pracy Urzędu Gminy, od godz. 7:30 do godz. 15:30
V. W ramach konsultacji zostało zorganizowane i przeprowadzone 28 grudnia od godziny 10.00 do 12.00 otwarte spotkanie konsultacyjne. W jego trakcie został zaprezentowany i przedyskutowany proponowany obszar rewitalizacji gmin. Jednocześnie przeanalizowane wszystkie skutki prawne wynikające z objęcia danego obszaru Gminnym Programem Rewitalizacji. Spotkanie odbyło się w godzinach od 10.00 do 12.00 w Gminnym Ośrodka Kultury Sportu i Promocji w Osielcu.
VI. Podczas trwania konsultacji mieszkańcy mieli możliwość wypełniania ankiet konsultacyjnych. Zebrano 16 ankiet zawierających ocenę proponowane obszaru rewitalizacji i proponowane zmiany. Wszystkie wypełnione formularze było poprawne formalnie.
VII. Zestawienie zbiorcze proponowanych zmian razem ze stanowiskiem Urzędu Gminy:
Ocena i propozycje zmian :
- Propozycją ograniczenia samej powierzchni obszaru i wyłączenia niektórych działek

Stanowisko Urzędu Gminy
- Propozycja przyjęta. Powierzchnia została ograniczona przy zachowaniu ilości mieszkańców objętych gminnym programem rewitalizacji.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych dokonano korekty proponowanego obszaru.

Wójt Gminy Jordanów
mgr inż. Stanisław Pudo
< Poprzedni   Następny >