Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Ogłoszenie Drukuj E-mail
środa, 22 marzec 2017

Ogłoszenie
Wójta Gminy Jordanów


o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu w sprawie określenia zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1-3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.), oraz Zarządzenia Wójta Gminy Jordanów nr 16/2017 z dnia 22 marca 2017r,

Wójt Gminy Jordanów informuje o terminie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Jordanów w sprawie określenia zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do opracowanych zasad. Konsultacje społeczne mają na celu zebranie uwag, sugestii oraz propozycji. Państwa aktywny udział i opinia wyrażona w trakcie konsultacji pozwoli na przyjęcie Uchwały Rady Gminy Jordanów w sprawie określenia zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Dlatego też, do konsultacji zapraszamy przedstawicieli Rady Gminy, organizacje pozarządowe, instytucje i podmioty gospodarcze, przedstawicieli oświaty, a także wszystkich zainteresowanych mieszkańców i interesariuszy planowanego procesu rewitalizacji w Gminie Jordanów.

Konsultacje rozpoczną się 29 marca 2017 roku i potrwają do 29 kwietnia 2017 roku Konsultacje przeprowadzone będą w formie:

1. zbierania uwag ustnych – uwagi można składać w okresie od dnia 29 marca 2017r do 29 kwietnia 2017r w siedzibie Urzędu Gminy Jordanów, Rynek 2, 34-240 Jordanów, pok. Nr 4 w godzinach pracy od 7:30 do godz. 15:30.
2. zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego w okresie od dnia 29 marca 2017r. do 29 kwietnia 2017r.
Wypełniony formularz można dostarczyć:
- drogą elektroniczną na adres
- drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Jordanów, Rynek 2, 34-240 Jordanów
- bezpośrednio do Sekretariatu Urzędu Gminy Jordanów, Rynek 2, 34-240 Jordanów, pok. nr 4

Projekt Uchwały, regulaminu raz formularz konsultacyjny będą dostępne od dnia 29 marca 2017r na stronie www.gmina-jordanów.pl i na stronie BIP gminy w zakładce Rewitalizacja.

< Poprzedni   Następny >