Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI Drukuj E-mail
czwartek, 17 sierpień 2017

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI
PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY JORDANÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2018

Wójt Gminy Jordanówna na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t. j.), Uchwały NRXXXVIII/325/2010 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 października 2010r w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz na podstawie Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Jordanowa z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji projektu programu współpracy Gminy Jordanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

ogłasza rozpoczęcie konsultacji programu współpracy Gminy Jordanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Projekt programu współpracy, Zarządzenie nr 31/2017 z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie ogłoszenia konsultacji oraz formularz konsultacji znajduję się na stronie internetowej Gminy Jordanów www.gmina-jordanow.pl w zakładce organizacje pozarządowe – program współpracy. Program jest również dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Jordanów 34-240 Jordanów, ul. Mickiewicza 3 pok. 7 Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w formie pisemnej na formularzu konsultacji w terminie od 24.08.2017r. do 31.08.2017r.,w Sekretariacie Urzędu Gminy Jordanów 34-240 Jordanów, ul. Rynek 2 lub przesłać pocztą na adres urzędu albo emailem na adres

Zapraszamy Organizacje pozarządowe do aktywnego udziału w konsultacjach.
< Poprzedni   Następny >