Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
XXVII SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW Drukuj E-mail
piątek, 25 sierpień 2017

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
XXVII SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapytania radnych.
4. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2017 - 2026 za I półrocze 2017 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2017 – 2026.
10. Podjecie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zapasowego ujęcia wody głębinowej dla wsi Toporzysko„.
11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łętowni w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Łętowni.
12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół im. Karola Szymanowskiego w Osielcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Karola Szymanowskiego w Osielcu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego w Toporzysku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Kochanowskiego w Toporzysku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół im. Wojska Polskiego w Wysokiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wojska Polskiego w Wysokiej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Naprawie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Naprawie.
16. Odpowiedzi na zapytania radnych.
17. Wolne wnioski.
18. Zakończenie.

SESJA odbędzie się w dniu 5 września br. /tj: wtorek/
w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie o godz. 8.30

Przewodniczący
Rady Gminy Jordanów
Adam Kawula
< Poprzedni   Następny >