Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
XXVIII SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW Drukuj E-mail
czwartek, 26 październik 2017

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
XXVIII SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapytania radnych.
4. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na postępowanie Wójta Gminy Jordanów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2017 – 2026.
10. Podjecie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia na rok 2018 stawek podatku od środków transportowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Jordanów do partnerstwa gmin na rzecz realizacji Projektu pn. „Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach poddziałania 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. ”
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Jordanów do Klastra Energii Zielona Energia Podbabiogórza.
15. Odpowiedzi na zapytania radnych.
16. Wolne wnioski
17. Zakończenie.

SESJA odbędzie się w dniu 31 października br. /tj: wtorek/ w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie o godz. 8.30
Przewodniczący
Rady Gminy Jordanów
Adam Kawula
< Poprzedni   Następny >