Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Za życiem Drukuj E-mail
wtorek, 31 październik 2017

Image


Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. 2016r., poz. 1860) oraz uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. z 2016 r., poz. 1250). Program „Za życiem” jest programem kompleksowego wsparcia rodzin, w szczególności:
- wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
- opieki, w tym paliatywnej lub rehabilitacji dzieci,
- wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin w przypadku ciąży powikłanej,
- pomocy w zabezpieczeniu szczególnych potrzeb, w tym mieszkaniowych, rodzin z dzieckiem posiadającym stosowne zaświadczenie.

Osoby, których dziecko urodziło się nieuleczalnie chore mogą od 1 stycznia 2017 r. starać się o nowe świadczenie. Wchodzące w życie od nowego roku jednorazowe świadczenie po urodzeniu dziecka to jeden z elementów programu „Za życiem” skierowanego do szczególnej grupy rodziców. Jest to wsparcie dla osób, u których dziecka zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie, albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, o ile powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu.

Wniosek o to świadczenie może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny lub faktyczny dziecka. Aby otrzymać 4 tys. zł wsparcia, wniosek trzeba złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Przyjmowaniem wniosków, ich rozpatrywaniem oraz wypłacaniem pieniędzy w Gminie Jordanów zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie, ul. Dańkowskiego10, dział świadczeń rodzinnych.

Ustawa "Za życiem" przewiduje również, że przewodnikiem po systemie wsparcia dla rodzin, w których urodzi się dziecko z niepełnosprawnością lub ciężką chorobą, może być asystent rodziny, którego zadaniem będzie koordynowanie dostępnej pomocy.
Koordynacja udzielona przez asystenta rodzony polega na:
1. Opracowaniu katalogu możliwego do uzyskani wsparcia wspólnie z:
- kobietą posiadającą dokument potwierdzający ciążę;
- rodziną kobiety posiadającą dokument potwierdzający ciążę;
- rodziną dziecka posiadającą zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

2. Występowaniu na wniosek osób objętych koordynacją przez asystenta rodziny do różnych podmiotów. Powyższe dzieje się na podstawie pisemnego upoważnienia.

3. Poradnictwo obejmuje:
- Przezwyciężenie trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka;
- Wsparcie psychologiczne;
- Pomoc prawną, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych;
- Dostęp do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

Na stronie Ministerstwa Zdrowia: http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/ został udostępniony:
- komunikat dotyczący prawidłowego wystawiania zaświadczenia lekarskiego osobom uprawnionym zgodnie z ww. ustawą,
- wzór zaświadczenia lekarskiego,
- Informator – Uprawnienia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Podstawa prawna
Ustawa z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. 2016r., poz. 1860).

< Poprzedni   Następny >