Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Budowa zapasowego ujęcia wody Drukuj E-mail
piątek, 15 grudzień 2017

Image
Budowa zapasowego ujęcia wody głębinowej dla wsi Toporzysko


Informujemy, że w terminie od 19 lipca do 15 grudnia 2017r. trwała budowa zapasowego ujęcia wody głębinowej dla wsi Toporzysko.W ramach tej budowy wykonano zapasowe ujęcie wody głębinowej dla gminnej sieci wodociągowej w Toporzysku. Zapasowe ujęcie stanowi studnia głębinowa o symbolu Tp-S1, odwiercona koło istniejącego zbiornika i stacji uzdatniania wody w Toporzysku. Studnię wykonano do głębokości 92 m, która ujmuje wody podziemne z utworów trzeciorzędowych - piaskowca magurskiego, a jej wydajność eksploatacyjna wynosi 2,0 m3/h ( 48,0 m3/d ). Wykonana studnia będzie stanowić uzupełnienie istniejącego ujęcia wody na potoku „Głazówka”, szczególnie w okresie niedoboru wody – suszy.

Jednocześnie informuję, że zadnie pn.: „Budowa zapasowego ujęcia wody głębinowej dla wsi Toporzysko” współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 103 500 zł, kwota dotacji wynosi 51 750 zł, kwota pożyczki wynosi 32 396zł. Hasło: „finansujemy ochronę środowiska w Małopolsce”.

Z.Bryl
< Poprzedni   Następny >