Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Zebrania wiejskie w Gminie Jordanów Drukuj E-mail
środa, 14 marzec 2018

Zebrania wiejskie w Gminie Jordanów


Początkiem każdego roku na terenie gminy Jordanów odbywają się zebrania wiejskie. W tym roku pierwsze odbyło się w Osielcu (26.02.), drugie w Łętowni, kolejne w Wysokiej, Toporzysku i Naprawie. Uczestniczyli w nich: Wójt Gminy Jordanów Stanisław Pudo, Przewodniczący Rady Gminy Adam Kawula, a także przedstawiciele policji, przewodniczący rad sołeckich, dyrektorzy szkół, przedszkoli i GOKSiP, radni, księża, pracownicy Urzędu Gminy i GOPS-u, pracownicy GOKSiP, prezesi OSP, sołtysi, przewodniczące KGW i mieszkańcy, a w Naprawie dodatkowo przedstawiciele firm prowadzących prace na „zakopiance”. Tegoroczna frekwencja przedstawiała się następująco: Osielec – 91 osób, Łętownia – 83 osoby, Wysoka – 50 osób, Toporzysko – 80 osób i Naprawa – 80 osób.

Image


Image


Image


Podczas zebrań Wójt Gminy informował mieszkańców o wykonaniu budżetu za ubiegły rok, o wykonanych remontach i inwestycjach, a także przedstawiał plany na rok bieżący. Przewodniczący rad sołeckich informowali o wykorzystaniu funduszy sołeckich i planowanych działaniach, a przedstawiciele Policji składali informację na temat stanu bezpieczeństwa na terenie gminy. Z kolei dyrektorzy szkół zapoznawali zebranych z realizowanym projektem „Kompetencje – kluczowe czynniki sukcesu”, dzięki któremu każda placówka w gminie zyska kompleksowo wyposażone pracownie matematyczne, przyrodnicze i informatyczne (m.in. 170 laptopów z oprogramowaniem). Zebrania przebiegały w bardzo spokojnej atmosferze. Było wiele podziękowań dla władz gminy za dotychczasowe dokonania: inwestycje, remonty itp. Nie zabrakło też krytycznych uwag pod adresem starostwa szczególnie za zły stan dróg powiatowych na terenie gminy.

GK

Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


< Poprzedni   Następny >