Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
XXXII SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW Drukuj E-mail
środa, 21 marzec 2018

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
XXXII SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapytania radnych.
4. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym oraz informacja na temat przebiegu zebrań wiejskich.
6. Informacja na temat planowanych w 2018 roku, przez Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, inwestycji na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Jordanów.
7. Informacja na temat funkcjonowania w 2017 roku, systemu odbioru odpadów komunalnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2018 – 2028.
10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Jordanów.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jordanów.
12. Odpowiedzi na zapytania radnych.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie.

SESJA odbędzie się w dniu 27 marca br. /tj: wtorek/
w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie o godz. 8.30

Przewodniczący
Rady Gminy Jordanów
Adam Kawula
< Poprzedni   Następny >