Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Jednogłośne absolutorium dla Wójta Drucken E-Mail
04.06.2018

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Jordanów

W czasie XXXIII sesji Rady Gminy Jordanów, która odbyła się w dniu 30 maja 2018r., radni podjęli szereg uchwał. Do najważniejszych należało zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jordanów za rok 2017 oraz udzielenie Wójtowi Gminy Jordanów, Panu Stanisławowi Pudo absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.

Image


Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok ubiegły przedstawiła skarbnik Agata Czyszczoń. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kazimierz Jopek odczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej rekomendując udzielenie wójtowi gminy absolutorium. Zarówno uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania jak i uchwałę o udzielenie wójtowi absolutorium przegłosowano jednogłośnie, przy składzie 14 radnych. Wójt Stanisław Pudo podziękował za udzielenie absolutorium oraz za owocną współpracę radnym, sołtysom oraz pracownikom urzędu .Głos zabrał także przewodniczący Rady Gminy Adam Kawula, dziękując wójtowi za sprawną realizację ubiegłorocznego budżetu.

< Zurück   Weiter >