Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
XXXIV SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW Drukuj E-mail
poniedziałek, 25 czerwiec 2018

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
XXXIV SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapytania radnych.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jordanowie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2018 – 2028.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Jordanów.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.
11. Odpowiedzi na zapytania radnych.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie.

SESJA odbędzie się w dniu 29 czerwca br. /tj: piątek/ w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie o godz. 12.00 Przewodniczący Rady Gminy Jordanów Adam Kawula
< Poprzedni   Następny >