Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
OGŁOSZENIE Drukuj E-mail
poniedziałek, 06 sierpień 2018

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY JORDANÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2019


Wójt Gminy Jordanów na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2015.450 t.j.), Uchwały NRXXXVIII/325/2010 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 października 2010r w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz na podstawie Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Jordanowa z dnia 6 sierpnia 2018r. w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji projektu programu współpracy Gminy Jordanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

ogłasza rozpoczęcie konsultacji programu współpracy Gminy Jordanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Projekt programu współpracy, Zarządzenie nr 32/2018 z dnia 6 sierpnia 2018r. w sprawie ogłoszenia konsultacji oraz formularz konsultacji znajduję się na stronie internetowej Gminy Jordanów www.gmina-jordanow.pl w zakładce organizacje pozarządowe – program współpracy. Program jest również dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Jordanów 34-240 Jordanów, ul. Mickiewicza 3 pok. 7
Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w formie pisemnej na formularzu konsultacji w terminie od 13.08.2018r. do 21.08.2018r., w Sekretariacie Urzędu Gminy Jordanów 34-240 Jordanów, ul. Rynek 2 lub przesłać pocztą na adres urzędu albo emailem na adres

Zapraszamy Organizacje pozarządowe do aktywnego udziału w konsultacjach.
< Poprzedni   Następny >