Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Harmonogram posiedzeń Print E-mail
wtorek, 11 grudzień 2018

Harmonogram posiedzeń
Komisji Rady Gminy Jordanów

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Jordanów:
17 grudnia br. /.tj: poniedziałek/ o godz. 14.15

Tematyka posiedzenia:
1. Rozpatrzenie skargi na działanie Wójta poprzedniej kadencji, w sprawie poprawienia stanu drogi.
2. Opiniowanie budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2019 rok.
3. Wybór zastępcy Przewodniczącego Komisji.
4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2019 rok.
5. Sprawy bieżące.

-----------------------------------------------------------------

Komisja Zdrowia, Ekologii, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych:
18 grudnia br. /.tj: wtorek / o godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Opiniowanie uchwał z zakresu opieki społecznej.
2. Opiniowanie budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2019 rok.
3. Wybór zastępcy Przewodniczącego Komisji.
4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2019 rok.
5. Sprawy bieżące.

-----------------------------------------------------------------

Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego :
18 grudnia br. /.tj: wtorek / o godz. 14.30

Tematyka posiedzenia:
1. Opiniowanie budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2019 rok.
2. Wybór zastępcy Przewodniczącego Komisji.
3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2019 rok.
4. Sprawy bieżące.

-----------------------------------------------------------------

Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Gminy:
19 grudnia br. /tj: środa / godz. 14.00

Tematyka posiedzenia:
1. Opiniowanie budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2019 rok.
2. Wybór zastępcy Przewodniczącego Komisji.
3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2019 rok.
4. Sprawy bieżące.

-----------------------------------------------------------------

Komisja Rewizyjna Rady Gminy:
20 grudnia br. /.tj: czwartek / o godz. 14.30

Tematyka posiedzenia:
1. Opiniowanie budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2019 rok.
2. Wybór zastępcy Przewodniczącego Komisji.
3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2019 rok.
4. Sprawy bieżące.

-----------------------------------------------------------------

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Inwestycji Rady Gminy:
21 grudnia br. /.tj: piątek / o godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Opiniowanie budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2019 rok.
2. Opiniowanie zmian budżetu i zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej.
3. Wybór zastępcy Przewodniczącego Komisji.
4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2019 rok.
5. Sprawy bieżące.

-----------------------------------------------------------------

< Prev   Next >