Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
VI SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW Drukuj E-mail
wtorek, 21 maj 2019

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
VI SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy Jordanów.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wystąpienia mieszkańców i zaproszonych gości.
7. Debata nad Raportem o Stanie Gminy Jordanów.
8. Uchwała w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Jordanów.
9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Naprawie.
10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jordanów za rok 2018.
11. Uchwała w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jordanów z tytułu wykonania budżetu Gminy Jordanów za 2018 rok.
12. Uchwała w sprawie: zmian budżetu.
13. Uchwała w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2019 – 2028.
14. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
15. Uchwała w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2018 dla Gminy Jordanów. 16. Uchwała w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Jordanów do Stowarzyszenia ''Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju'' w Suchej Beskidzkiej.
17. Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Toporzysko.
18. Uchwała w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Jordanów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
19. Uchwała w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/2018 Rady Gminy Jordanów w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Jordanów oraz ustalenia liczby członków Komisji.
20. Uchwała w sprawie zmiany składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Jordanów.
21. Wnioski i oświadczenia radnych.
22. Zakończenie.


SESJA odbędzie się w dniu 30 maja br. /tj: czwartek/
w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie o godz. 8.30

Przewodniczący Rady Gminy Jordanów
Daniel Mirek

< Poprzedni   Następny >