Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
I N F O R M A C J A Drucken E-Mail
04.06.2019

I N F O R M A C J A

Decyzje dotyczące stypendium szkolnego można odbierać w Urzędzie Gminy w Jordanowie (pokój nr 05 na ul. Mickiewicza 3) od 10 czerwca 2019r.

Termin składania rachunków potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne od 10 czerwca do 28 czerwca 2019r.

Wypłata stypendium odbywać się będzie w dniach:
- 10 lipca (Łętownia, Osielec)
- 11 lipca (Naprawa, Toporzysko, Wysoka)
Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne do wysokości kwoty określonej w decyzji. W przypadku niedostarczenia dokumentów stanowiących podstawę wypłaty stypendium, wójt gminy wydaje decyzję o wygaśnięciu decyzji przyznającej stypendium, w trybie art. 162 Kodeksu postępowania administracyjnego. Przykład wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego:
- podręczniki,
- słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, lektury szkolne itp.,
- plecak szkolny,
- obuwie sportowe ( 2 pary na semestr), strój sportowy na W-F (podkoszulek, spodenki, bluza, dres (2 sztuki na semestr),
- piórnik, inne artykuły szkolne takie jak: zeszyty, blok, farby, kredki; flamastry, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, kalkulatory, brystole, nożyczki, korektory, przybory geometryczne, plastelina itp.,
- tusze do drukarek, papier ksero,
- programy multimedialne edukacyjne,
- komputer i części do komputera np. mysz, klawiatura,
- pokrycie kosztu abonamentu internetowego - bez usługi TV (od września do czerwca),
- płatne kursy dydaktyczne np. kursy komputerowe, kursy nauki języka obcego,
- bilety miesięczne imienne lub rachunki za dojazd do szkoły – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
- itp.

!!! Istotne jest by zakupywana odzież miała adnotację „sportowe” w przeciwnym wypadku taka faktura nie będzie brana do rozliczenia stypendium.
W roku szkolnym 2018/2019 obowiązują faktury za :
1.zakup podręczników – od czerwca 2018
2.pozostałe pomoce dydaktyczne – od lipca 2018
3.internet (bez usługi TV) – od września 2018
4.bilety za dojazd do szkoły – od września 2018

Rachunki muszą dotyczyć roku szkolnego 2018/2019
< Zurück   Weiter >