Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Harmonogram posiedzeń Komisji Drukuj E-mail
wtorek, 11 czerwiec 2019

Harmonogram posiedzeń
Komisji Rady Gminy Jordanów

CZERWIEC
Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Gminy:
17 czerwca br. /tj: poniedziałek / godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Opiniowanie projektu chwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jordanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
2. Sprawy bieżące
3. Wizytacja szkół podstawowych i przedszkoli samorządowych na terenie Gminy Jordanów – Komisja wyjazdowa.

----------------------------------------------------------------------------

Komisja Rewizyjna Rady Gminy:
18 czerwca br. /tj: wtorek / godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Sprawy bieżące
2. Kontrola dróg i inwestycji zrealizowanych w 2018 roku oraz dróg na które kończy się gwarancja w 2019 roku – komisja wyjazdowa.

----------------------------------------------------------------------------

Komisja Zdrowia, Ekologii, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych oraz Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy:
19 czerwca br. /tj: środa / godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Omówienie zmian w Spółce Komunalnej Skawa - Jordanów.
2. Omówienie tematu wyboru ławników do sądu rejonowego i wyznaczenie kandydatów do zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.
3. Sprawy bieżące – wyznaczenie kandydata na przedstawiciela Gminy do Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

----------------------------------------------------------------------------

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Inwestycji Rady Gminy:
25 czerwca br. /tj: wtorek / godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Informacja na temat dróg wytypowanych przez Rady Sołeckie do remontu na 2019 rok.
2. Analiza działalności GOKSiP ze szczególnym uwzględnieniem działalności Krytej Pływalni

< Poprzedni   Następny >