Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
VII SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW Drucken E-Mail
18.06.2019

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
VII SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy Jordanów.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wystąpienia mieszkańców i zaproszonych gości.
7. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Jordanów na 2019 rok.
8. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2019 – 2028.
9. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osielcu Górnym.
10. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łętowni.
11. Uchwała w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
12. Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jordanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
13. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Łętownia w zakresie działek 12257, 9129, 5860/1, 5861/1, 5825/1, 328/4, 389/2.
14. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Osielec.
15. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/48/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku w przedmiocie utworzenia Spółki Komunalnej Skawa Jordanów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
16. Uchwała w sprawie wyłonienia przedstawiciela Gminy Jordanów do Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
17. Uchwała w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej.
18. Wnioski i oświadczenia radnych.
19. Zakończenie.

SESJA odbędzie się w dniu 27 czerwca br. /tj: czwartek/
w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie o godz. 13.00

Przewodniczący
Rady Gminy Jordanów
Daniel Mirek

< Zurück   Weiter >