Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Harmonogram posiedzeń Drukuj E-mail
czwartek, 22 sierpień 2019

Harmonogram posiedzeń
Komisji Rady Gminy Jordanów

SIERPIEŃ
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy:
27 sierpnia br. /tj: wtorek / godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Informacja na temat realizacji przez GOPS projektu placówek wsparcia dziennego.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz WPF za I półrocze 2019r.
3. Składanie wniosków do projektu budżetu na 2020 rok.
4. Sprawy bieżące – opiniowanie pism i projektów uchwał.
-----------------------------------------------------------------------------

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Jordanów:
27 sierpnia br. /.tj: wtorek/ o godz. 12.00

Tematyka posiedzenia:
1. Rozpatrzenie skargi na działania organu wykonawczego.
2. Sprawy bieżące.
-----------------------------------------------------------------------------

Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Gminy:
28 sierpnia br. /tj: środa / godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Przygotowanie placówek przedszkolnych i szkolnych do nowego roku szkolnego oraz informacja na temat osiągnięć szkół w roku szkolnym 2018/2019 - przy współudziale dyrektorów.
2. Omówienie projektu Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
3. Sprawy bieżące.
-----------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący
Rady Gminy Jordanów
Daniel Mirek
< Poprzedni   Następny >