Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Harmonogram posiedzeń Komisji Drukuj E-mail
środa, 13 listopad 2019

Harmonogram posiedzeń
Komisji Rady Gminy Jordanów

LISTOPAD 2019
Komisja Zdrowia, Ekologii, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych oraz Komisja
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy:
19 listopada br. /tj: wtorek / godz. 8.00

Tematyka posiedzenia:
1. Informacja na temat realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy za 2019 rok oraz opiniowanie projektów programów na 2020 rok.
2. Opracowanie planów pracy Komisji na 2020 rok.
3. Sprawy bieżące.

---------------------------------------------------------------------------------

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy:
26 listopada br. /tj: wtorek / godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2020r.
2. Opiniowanie uchwał dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jordanów.
3. Opracowanie planów pracy Komisji na 2020 rok.
4. Sprawy bieżące – opiniowanie pism i projektów uchwał.

---------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący
Rady Gminy Jordanów
Daniel Mirek
< Poprzedni   Następny >