Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Komunikat Drukuj E-mail
środa, 05 luty 2020

KOMUNIKAT
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

Wójt Gminy Jordanów przypomina o obowiązkach właścicieli nieruchomości w okresie zimowym.
Zgodnie z art. 5, ust 1, pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1017 r. poz. 1289) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości należy do obowiązków właścicieli nieruchomości. Za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Ponadto Wójt Gminy informuje, że obowiązują następujące zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi

Image


Usługi zimowego utrzymania dróg w sezonie 2019/2020 wykonują następujący wykonawcy wyłonieni w przetargu:

Image


Image


Zimowe utrzymanie pozostałych dróg gminnych i wewnętrznych należy do Rad Sołeckich poszczególnych miejscowości.Informacja Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020


< Poprzedni   Następny >