Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
XII SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW Drukuj E-mail
poniedziałek, 16 grudzień 2019

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
XII SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy Jordanów.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wystąpienia mieszkańców i zaproszonych gości.
7. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Jordanów na 2019 rok.
8. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2019 – 2028.
9. Uchwała w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Gminy Jordanów na rok 2020.
10. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2020 – 2030.
11. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr VII/78/2019 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla sołectwa Osielec.
12. Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Jordanów na rok szkolny 2019/2020.
13. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy Jordanów oraz stałych Komisji Rady Gminy na 2020 rok.
14. Wnioski i oświadczenia radnych.
15. Zakończenie.

SESJA odbędzie się w dniu 27 grudnia br. /tj: piątek/ w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie o godz. 12.00

Przewodniczący
Rady Gminy Jordanów
Daniel Mirek

< Poprzedni   Następny >