Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Debatowano Drukuj E-mail
piątek, 27 grudzień 2019

DebatowanoW piątek, 27 grudnia odbyła się XII Sesja Rady Gminy Jordanów. W sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie spotkano się punktualnie o godzinie 12:00. Na sali obecny był także Wicewojewoda Małopolski - Zbigniew Starzec.

Image


Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy Jordanów.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wystąpienia mieszkańców i zaproszonych gości.

7. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Jordanów na 2019 rok.

Image


8. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2019 – 2028.

9. Uchwała w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Gminy Jordanów na rok 2020.

10. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2020 – 2030.

11. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr VII/78/2019 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla sołectwa Osielec.

12. Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Jordanów na rok szkolny 2019/2020.

13. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy Jordanów oraz stałych Komisji Rady Gminy na 2020 rok.

14. Wnioski i oświadczenia radnych.

15. Zakończenie.

Wójt Gminy Jordanów - Artur Kudzia oraz Rada Gminy Jordanów z Danielem Mirkiem na czele, pragną podziękować panu Wicewojewodzie Małopolskiemu - Zbigniewowi Starcowi za wsparcie, którego nieustannie udziela Naszej Gminie.
< Poprzedni   Następny >