Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
System Zbiórki Odpadów Komunalnych Drukuj E-mail
wtorek, 31 grudzień 2019

Uwaga!!!

System Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Jordanów

Od 3 stycznia do 31 grudnia 2020 roku zbiórka odpadów komunalnych będzie prowadzona przez Gminną Spółkę Komunalną „Skawa-Jordanów” Sp. z o. o. z siedzibą w Osielcu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów został wprowadzony nowy szczegółowy sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów z podziałem na:

- papier i tektura – pojemnik lub worek koloru niebieskiego z napisem „Papier”
- szkło – pojemnik lub worek koloru zielonego z napisem „Szkło”
- metal, tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe – pojemnik lub worek koloru żółtego z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”
- bioodpady – pojemnik lub worek koloru brązowego z napisem „Bio”
- odpady pozostałe zmieszane - nienadające się do segregacji – pojemnik lub worek koloru czarnego

W okresie od listopada do maja będzie odbierany popiół (zbiórka dwa razy w miesiącu wg harmonogramu), który należy umieszczać w metalowych pojemnikach. Właściciel nieruchomości wyposaża nieruchomość tylko w te worki na odpady segregowane, które zamierza przekazać firmie wywozowej do odbioru (np. jeżeli posiada kompostownik nie musi dysponować workiem brązowym na odpady ulegające biodegradacji). Worki lub pojemniki należy wystawić wg ustalonego harmonogramu do godz. 700 rano w dniu zbiórki.

WORKI i KODY KRESKOWE

W ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępne są worki oraz kody kreskowe. Worki na odpady komunalne dostępne są w Gminnych Ośrodkach Kultury, Sportu i Promocji na terenie każdej miejscowości. Kody kreskowe dostępne są w budynku Urzędu Gminy - ul. Mickiewicza 3 - Jordanów.

Od 1 stycznia 2020 roku zmianie uległy stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

1. Jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny tzn. segregowane:
- 15,50 zł miesięcznie od gospodarstwa 1 osobowego,
- 31,00 zł miesięcznie od gospodarstwa 2 osobowego,
- 46,50 zł miesięcznie od gospodarstwa 3 osobowego,
- 62,00 zł miesięcznie od gospodarstwa 4 osobowego,
- 77,50 zł miesięcznie od gospodarstwa 5 osobowego,
- 93,00 zł miesięcznie od gospodarstwa 6 osobowego i więcej osób.

2.Ustala się zwolnienie w wysokości 1,00 zł miesięcznie od gospodarstwa w przypadku gdy właściciele nieruchomości kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku.

3.Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny opłata wynosi:
- 31,00 zł miesięcznie od gospodarstwa 1 osobowego,
- 62,00 zł miesięcznie od gospodarstwa 2 osobowego,
- 93,00 zł miesięcznie od gospodarstwa 3 osobowego,
- 124,00 zł miesięcznie od gospodarstwa 4 osobowego,
- 155,00 zł miesięcznie od gospodarstwa 5 osobowego,
- 186,00 zł miesięcznie od gospodarstwa 6 osobowego i więcej osób.

Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji. Nowa wysokość opłaty za śmieci wyliczona jest jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.

Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych:
za I kwartał do 31 stycznia br.,
za II kwartał do 30 kwietnia br.,
za III kwartał do 31 lipca br.,
za IV kwartał do 31 października br.

Od 1 stycznia 2020 roku zmianie uległy także stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Roczna ryczałtowa opłata za odpady komunalne zbierane selektywnie (odpady segregowane) wynosi 169,00 złotych, opłata za odpady zbierane nieselektywnie (odpady niesegregowane) wynosi 338,00 złotych. Termin płatności do 30 czerwca bieżącego roku.

Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji.

UWAGA !!! ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO
Bank Spółdzielczy Jordanów nr
73 8799 0001 0000 0000 0475 0733
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiHarmonogramy Łętownia.pdf

Harmonogram Naprawa.pdf

Harmonogram Osielec.pdf

Harmonogram Toporzysko.pdf

Harmonogram Wysoka.pdf

Ulotka dot. segregacji 2020.pdf

Wzor deklaracji domki letniskowe.pdf

Wzor deklaracji nieruchomosci zamieszkale.pdf

< Poprzedni   Następny >