Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Ogłoszenie Stampa E-mail
Scritto da Administrator   

Zarządzenie Nr 34/2020
Wójta Gminy Jordanów
z dnia 13 lipca 2020 r.

w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania na rzecz edukacji polegającej na transporcie i opiece w trakcie przewozu dzieci niepełnosprawnych na trasie dom-Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Juszczynie, w celu spełnienia obowiązku szkolnego.


Treść Zarządzenia

wzor sprawozdania.rtf

wzor umowy.rtf

wzor oferty.rtf

Zarzadzenie rozstrzygniecie 2020.docZarządzenie Nr 48/2019
Wójta Gminy Jordanów
z dnia 04 grudnia 2019 r.

w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania na rzecz edukacji polegającej na transporcie i opiece w trakcie przewozu dzieci niepełnosprawnych na trasie dom-Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Juszczynie, w celu spełnienia obowiązku szkolnego.


Zarzadzenie - konkurs na 2020.doc

wzor umowy.rtf

wzor sprawozdania.rtf

wzor oferty.rtf

Rozstrzygniecie.docZarządzenie Nr 42/2018
Wójta Gminy Jordanów
z dnia 26 listopada 2018 r.

w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania na rzecz edukacji polegającej na transporcie i opiece w trakcie przewozu dzieci niepełnosprawnych na trasie dom-Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Juszczynie, w celu spełnienia obowiązku szkolnego.

zarzadzenie - konkurs na 2019.doc

wzor oferty.rtf

wzor sprawozdania.rtf

wzor umowy.rtf

Zarządzenie - rozstrzygniecie 2019.docZarządzenie nr 24/2018
Wójta Gminy Jordanów
z dnia 02 lipca 2018 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Toporzysku


Treść zarządzeniaZarządzenie Nr 43/2017
Wójta Gminy Jordanów
z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania na rzecz edukacji polegającej na transporcie i opiece w trakcie przewozu dzieci niepełnosprawnych na trasie dom-Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Juszczynie, w celu spełnienia obowiązku szkolnego.


Treść zarządzeniaInformacja Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Treść Informacji


Zarządzenie Nr 38/2017
Wójta Gminy Jordanów
z dnia 01 grudnia 2017 r.

w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania na rzecz edukacji polegającej na transporcie i opiece w trakcie przewozu dzieci niepełnosprawnych na trasie dom-Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Juszczynie, w celu spełnienia obowiązku szkolnego.

Zarzadzenie - konkurs na 2018.doc

wzór umowy.doc

wzór sprawozdania.doc

wzór oferty.doc


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 43/2016
Wójta Gminy Jordanów
z dnia 23-12-2016 r

W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, oddania w użytkowanie wieczyste .

Treść Zarządzenia

Załacznik_1.pdf

Regulamin.docZarządzenie Nr 39/2016
Wójta Gminy Jordanów
z dnia 08 grudnia 2016 r.

w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania na rzecz edukacji polegającej na transporcie i opiece w trakcie przewozu dzieci niepełnosprawnych na trasie dom-Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Juszczynie, w celu spełnienia obowiązku szkolnego.

zarzadzenie - konkurs na 2017.doc

wzor oferty.doc

wzor sprawozdania.doc

wzor umowy.doc

rozstrzygniecie_2017.doc
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1/2017
Wójta Gminy Jordanów
z dnia 02-01-2017 r

W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego .

Zarzadzenie

Zalacznik


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego


Uznając celowość realizacji zadania publicznego pt. „Harcerskie spotkania. Bądźmy dzielni na co dzień” przez ZHP Chorągiew Krakowska ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków; Hufiec Jordanów ul. Konopnickiej 2, 34 – 240 Jordanów, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 poz. 1333 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Jordanowie.
Uwagi do oferty można zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 września 2016 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Rynek 2 na załączonym formularzu.

Oferta

KRS

Formularz


Zarządzenie nr 26/2016
Wójta Gminy Jordanów
z dnia 12 lipca 2016 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Karola Szymanowskiego w Osielcu

Treść zarządzenia

Ogłoszenie o konkursie.docZarządzenie Nr 13/2016
Wójta Gminy Jordanów
z dnia 21 marca 2016 roku

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jordanów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Jordanów w roku 2016

Treść zarządzenia


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pt. Ogólnopolski Plener Artystyczny „Dzieje Wolności” przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju „Źródło”, z siedzibą: ul. Rynek2, 34- 240 Jordanów, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 poz. 1333 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Jordanowie.

Uwagi do oferty można zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lutego 2016 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Rynek 2, pokój nr 4 na załączonym formularzu.

Oferta.pdf

Oferta zaktualizowana.pdf

KRS.pdf

Formularz.rtfZarządzenie Nr 7/2016
Wójta Gminy Jordanów
z dnia 15 lutego 2016 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jordanów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2016.


Ogloszenie.pdf

Zarzadzenie w sprawie.pdf

oferta do pobrania.doc

formularz naboru do komisji konkursowej.docZarządzenie Nr 44/2015
Wójta Gminy w Jordanowie
z dnia 14 grudnia 2015 r.

w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania na rzecz edukacji polegającej na transporcie i opiece w trakcie przewozu dzieci niepełnosprawnych na trasie dom-Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Juszczynie, w celu spełnienia obowiązku szkolnego.


Zarzadzenie - konkurs na 2016.doc

wzór oferty.doc

wzór sprawozdania.doc

wzór umowy.doc

rozstrzygniecie 2016.docZarządzenie Nr 13/2015
Wójta Gminy w Jordanowie
z dnia 01 lipca 2015 r.

w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania na rzecz edukacji polegającej na transporcie i opiece w trakcie przewozu dzieci niepełnosprawnych na trasie dom-Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Juszczynie, w celu spełnienia obowiązku szkolnego.Zarzadzenie - konkurs na 2015.doc

wzór oferty.doc

wzór sprawozdania.doc

wzór umowy.doc

Rozstrzygnięcie_30.07.2015.docZarządzenie Nr 4/2015
Wójta Gminy Jordanów
z dnia 5 marca 2015 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jordanów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2015.

Treść zarządzenia.pdf

Ogloszenie.pdf

formularz naboru do komisji konkursowej.doc

oferta do pobrania.doc

wzór wypełnienia_oferty.doc

sprawozdanie do pobrania.doc

Do oferty należy dołączyć sprawozdanie finansowo – merytoryczne z działalności podmiotu za rok 2013r.

Wyniki konkursu.pdfZarządzenie Nr 52/2014
Wójta Gminy w Jordanowie
z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania na rzecz edukacji polegającej na transporcie i opiece w trakcie przewozu dzieci niepełnosprawnych na trasie dom-Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Juszczynie, w celu spełnienia obowiązku szkolnego.

Treść zarządzeniaZarządzenie Nr 47/2014
Wójta Gminy w Jordanowie
z dnia 01 grudnia 2014 r.

w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania na rzecz edukacji polegającej na transporcie i opiece w trakcie przewozu dzieci niepełnosprawnych na trasie dom-Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Juszczynie, w celu spełnienia obowiązku szkolnego.

Treść zarządzenia

wzór oferty.doc

wzór sprawozdania.doc

wzór umowy.doc


Image
GMINNY OŚRODEK KULTURY,
SPORTU I PROMOCJI W JORDANOWIE
ZAPRASZA DZIECI W WIEKU OD 2 DO 8 LAT
NA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE „A MOŻE BĘDĘ ARTYSTĄ”

ZAPISY NA ZAJĘCIA ROZPOCZNĄ SIĘ W DNIU 2 GRUDNIA 2014r
POTRWAJĄ DO 31 GRUDNIA 2014 OD GODZ. 7:30 DO GODZ. 15.00
PROWADZONE BĘDĄ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W ŁĘTOWNI
U PANI ALICJI KOWALCZE

ZAJĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE SĄ ZE ŚRODKÓW:
1. FUNDACJI BGK – W RAMACH KONKURSU GRANTOWEGO „NA DOBRY POCZĄTEK”
2. WÓJTA GMINY W JORDANOWIEOGŁOSZENIE PRZETARGOWE

Podaje się do publicznej wiadomości , na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2014 r. poz. 518 /, że w dniu 4 września 2014 roku o godz. 9,00 w Sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie Rynek 2 odbędzie się przetarg pisemny nieograniczony  w sprawie wydzierżawienia nieruchomości oznaczonych w Wykazie nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy z dnia 28 maja 2014 roku.

Treść ogłoszenieZarządzenie Nr 21/2014
Wójta Gminy w Jordanów
z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie:


Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jordanów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Jordanów w roku 2014.


Treść zarządzeniaZarządzenie Nr 17/2014
Wójta Gminy w Jordanów
z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie:


Powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2014.


Treść zarządzenia.pdfWójt Gminy Jordanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


Wykaz nieruchomościWOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że 22 maja 2014 r. zostało wydane postanowienie znak: WI-IX.7820.1.2.2014 o nałożeniu na wnioskodawcę obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym w terminie do 22 lipca 2014 r., ze względu na stwierdzenie naruszeń wymogów określonych w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Budowa drogi ekspresowej S-7 Kraków – Rabka-Zdrój na odcinku Lubień – Rabka-Zdrój od km 713+580,21 do km 729+410,00 oraz budowy nowego odcinka drogi nr 47 klasy GP na odcinku Rabka-Zdrój – Chabówka od km 0+000,00 do km 0+877,22”

Treść Zawiadomienia


Zarządzenie w sprawie powołania REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W GMINIE JORDANÓW i PODLEGŁYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH.

Zarządzenie w sprawie regulaminu wypożyczania namiotu pod organizowane imprezy na terenie gminy i poza jej granicami.