Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Organizacje Pozarzadowe Stampa E-mail
środa, 11 styczeń 2012

Szanowni Państwo!

Dział ten skierowany jest głównie do organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Jordanów ale też do osób zainteresowanych życiem społecznym i pracą na rzecz innych ludzi. To serwis wiadomości i źródło informacji dla organizacji pozarządowych działających w Gminie Jordanów. To również sposób na dobrą współpracę samorządu z zainteresowanymi podmiotami.


A K T U A L N O Ś C I


Jordanów 03.03.20r

Zarządzenie nr 13/2020
Wójta Gminy Jordanów
z dnia 03 marca 2020r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowegow Gminie Jordanów w roku 2020.

Treść Zarządzenia.pdf

Ogloszenie o naborze do Komisji Konkursowej.pdf

Oferta na realizacje zadania publicznego.doc

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.doc

wyniki konkursu.pdf


Jordanów 10.01.20r

Zarządzenie nr 2/2020
Wójta Gminy Jordanów
z dnia 10 stycznia 2020r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jordanów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2020.


Treść zarządzenia

zalacznik nr 1 oferta.doc

zalacznik nr 2 sprawozdanie.doc

Wyniki konkursu


Jordanów 09.01.20r

Zarządzenie nr 1/2020
Wójta Gminy Jordanów
z dnia 09 stycznia 2020r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Jordanów w roku 2020

UWAGA! Nowe wzory ofert.


Treść zarządzenia

oferta na realizacje zadania publicznego.doc

sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.doc

Ogloszenie o naborze do Komisji Konkursowej.pdf

Formularz zgloszenia.doc

Wyniki konkursu


Jordanów 25.11.19r

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag
do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Warsztaty sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jordanów"

Treść Ogłoszenia.pdf

Oferta realizacji zadania publicznego.pdf

Formularz.rtf

Jordanów 19.08.19r

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag
do oferty na realizację zadania publicznego

Treść Ogłoszenia.pdf

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.pdf

Formularz.rtf

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag
do oferty na realizację zadania publicznego

Treść Ogłoszenia.pdf

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.pdf

Formularz.rtf

Zarządzenie Nr 24/2019
Wójta Gminy Jordanów
z dnia 14 maja 2019 roku

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Gminy Jordanów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2019.

Zarządzenie wyniki konkursu.pdf


Zarządzenie nr 18/2019
Wójta Gminy Jordanów
z dnia 17 kwietnia 2019r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jordanów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2019.

Treść Zarządzenia

Załacznik nr 1 oferta.doc

Załacznik nr 2 sprawozdanie.doc


Zarządzenie Nr 7/2019
Wójta Gminy Jordanów
z dnia 06 lutego 2019 roku

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jordanów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2019.

Treść ZarządzeniaZarządzenie Nr 6/2019
Wójta Gminy Jordanów
z dnia 04 lutego 2019 roku

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Jordanów w roku 2019r.

Treść ZarządzeniaZarządzenie nr 2/2019
Wójta Gminy Jordanów
z dnia 10 stycznia 2019r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jordanów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2019.


Treść Zarządzenia

Załącznik nr 1 oferta.doc

Załącznik nr 2 sprawozdanie.docZarządzenie nr 1/2019
Wójta Gminy Jordanów
z dnia 09 stycznia 2019r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Jordanów w roku 2019

Treść Zarządzenia

załącznik nr 1.DOC

załącznik nr 2.DOC

Ogłoszenie o naborze.pdfOgłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Treść ogłoszenia.docx

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.pdf

formularz.rtf

Ogloszenie o mozliwosci zglaszania uwag do oferty.pdf

uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.pdf

Formularz.pdf

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty_2.pdf

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego_2.pdf

Formularz_2.pdf


Zarządzenie Nr 18/2018
Wójta Gminy Jordanów
z dnia 27 marca 2018 roku

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jordanów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2018.

Treść zarządzenia.pdf


Zarządzenie nr 16/2018
Wójta Gminy Jordanów
z dnia 05 marca 2018r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jordanów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2018.

Zarządzenie - ogłoszenie konkursu.pdf

Sprawozdanie zdrowie publiczne.doc

Oferta zdrowie publiczne1.doc


Zarządzenie Nr 14/2018
Wójta Gminy Jordanów
z dnia 22 lutego 2018 roku

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Gminy Jordanów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2018.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników.pdf


Zarządzenie Nr 11/2018
Wójta Gminy Jordanów
z dnia 14 lutego 2018 roku

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Jordanów w roku 2018.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników.pdfZarządzenie nr 6/2018
Wójta Gminy Jordanów
z dnia 29 stycznia 2018r.


w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jordanów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2018.

Zarzadzenie w sprawie ogloszenia konkursu.pdf

sprawozdanie zdrowie publiczne.doc

oferta zdrowie publiczne.docZarządzenie nr 2/2018
Wójta Gminy Jordanów
z dnia 18 stycznia 2018r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Jordanów w roku 2018

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu.pdf

Oferta.doc

Sprawozdanie.docOGŁOSZENIE
Wójta Gminy Jordanów
z dnia 18 stycznia 2018 roku

w sprawie: ogłoszenia o naborze członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jordanów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Jordanów w roku 2018

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej.pdf

Regulamin pracy komisji konkursowej.pdf

Formularz zgłoszenia.pdfDOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, informuje, że organizacje pozarządowe mogą starać się o

1. dofinansowanie ciekawych inicjatyw w ramach konkursu Mecenat Małopolski. W sumie na ten cel w tym roku przeznaczono aż 4,5 mln zł z budżetu województwa.
- Termin zgłoszeń w Mecenacie Małopolski do 31 stycznia 2018 r.
- Termin zgłoszeń w Mecenacie Małopolski bis do 15 stycznia 2018 r.
- Więcej informacji - >>Tutaj<<
2. o dotację na realizację wydarzeń związanych z branżą kreatywną, a nie tylko spotkań technologicznych. Pula środków w obecnym konkursie to pół miliona złotych.
- Termin zgłoszeń do 10 stycznia 2018 r.
- Więcej informacji - https://www.malopolska.pl/aktualnosci/biznes-i-gospodarka/malopolska-tu-technologia-staje-sie-biznesem-trwa-nabor-ofert-w-konkursie-dla-ngo

Ruszył także nabór do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych
Jeśli uważasz, że Twoja organizacja powinna mieć przedstawiciela w komisjach konkursowych? Chcesz zdobywać nowe doświadczenie jako członek komisji? Nie czekaj i już dziś uzupełnij niezbędne dokumenty a następnie dostarcz do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
- Termin zgłoszeń do 19 stycznia 2018 r.
- Więcej informacji - https://www.malopolska.pl/aktualnosci/bez-kategorii/nabor-przedstawicieli-ngo-do-komisji-konkursowych-wojewodztwa-malopolskiegoJordanów, dnia 20.11.2017r.Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag
do oferty na realizację zadania publicznego


Uznając celowość realizacji zadania publicznego pt. „Zorganizowanie przez GKS „Świt” Osielec działającego na terenie Gminy Jordanów wyjazdu dla Seniorów i Juniorów Młodszych na rozgrywki paintball-owe” przez Gminny Klub Sportowy „Świt” w Osielcu z siedzibą: 34-234 Osielec 500, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t.j.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Jordanowie.

Uwagi do oferty można zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada 2017r. w Sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Rynek 2 na załączonym formularzu.

Wójt Gminy Jordanów
mgr inż. Stanisław Pudo

Oferta.pdf

Formularz.rtfZarządzenie Nr 14/2017
Wójta Gminy Jordanów
z dnia 6 marca 2017 roku

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jordanów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2017


Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników.pdf

Załącznik nr 1 do zarządzenia.pdfZarządzenie nr 8/2017
Wójta Gminy Jordanów
z dnia 8 luty 2017r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jordanów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2017.

Na podstawie 13 pkt. 3, art. 14 ust. 1 i art. 15 ust. 1-4 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz.U.2015.1916)

UWAGA! Nowe wzory ofert.

oferta zdrowie publiczne.docx

sprawozdanie zdrowie publiczne.doc

zarzadzenie w sprawie ogloszenia konkursu 2017 profilaktyka alkoholowa.pdf


Zarządzenie Nr 7/2017
Wójta Gminy Jordanów
z dnia 3 luty 2017 roku

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Jordanów w roku 2017 .

Treść zarządzeniaOGŁOSZENIE
Wójta Gminy Jordanów
z dnia 10 stycznia 2017 roku

w sprawie: ogłoszenia o naborze członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jordanów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Jordanów w roku 2017

Ogloszenie o naborze członkow do komisji.pdf

regulamin pracy.pdf

formularz.pdfZarządzenie nr 2/2017
Wójta Gminy Jordanów
z dnia 10 stycznia 2017r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Jordanów w roku 2017

zarzadzenie w sprawie ogloszenia konkursu.pdf

wskazowki dotyczace wypelniania ofert.doc

sprawozdanie.doc

oferta.doc

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Jordanów ogłasza wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w Gminie Jordanów w roku 2016.

Ogłoszenie


Zał.do Zarządzenia Nr 4/2016
Wójta Gminy Jordanów
z dnia 20 stycznia 2016

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT


Ogłoszenie

OfertaINFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa ogłosił XI edycję konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego "Kryształy Soli" oraz X edycję konkursu o Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych "Amicus Hominum'.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursach. Termin nadsyłania formularzy konkursowych upływa w dniu 23 października 2015 roku. Regulaminy oraz wzory formularzy konkursowych dostępne są na stronie internetowej Województwa Małopolskiego www.malopolskie.pl/ngo oraz w Zespole ds.Organizacji Pozarządowych w Kancelarii Zarządu UMWM,tel.12/ 61 60 904 lub 12/ 12 61 60 537OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Jordanów
z dnia 23 marca 2015 roku


w sprawie: ogłoszenia o naborze członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w Gminie Jordanów na rok 2015.

Na podstawie art. 15 ust.2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.234.1536 z późń. zm.) oraz Uchwały Nr.XXXV/306 /2014 Rady Gminy w Jordanowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jordanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego, Wójt Gminy Jordanów ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej na realizację zadań w zakresie kultury fiycznej.

Treść Ogłoszenia.doc

Formularz naboru do Komisji Konkursowej.doc
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Jordanów
z dnia 5 marca 2015

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn.Dz.U.z 2014r poz.1118) oraz na podstawie Uchwały XXXV/306/2014 Rady Gminy w Jordanowie z dnia 29 października 2014 roku – w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Jordanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego"

Wójt Gminy Jordanów

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w Gminie Jordanów w roku 2015.

Treść Ogłoszenia.doc

Oferta.doc

Wyniki konkursu.doc
INFORMACJA
24.02.2014


OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Jordanów
z dnia 24 lutego 2014 roku

w sprawie: ogłoszenia o naborze członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w Gminie Jordanów na rok 2014.

Treść ogłoszenia.doc

Formularz naboru do Komisji Konkursowej.doc


INFORMACJA
17.02.2014

ZARZĄDZENIE Nr 5/2014
Wójta Gminy Jordanów
z dnia 17 lutego 2014 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w Gminie Jordanów na rok 2014.


Treść Zarządzenia.doc

Regulamin Komisji Konkursowej Oferty.doc

oferta.doc

sprawozdanie.docINFORMACJA
21.02.2012

Bardzo prosimy zainteresowane organizacje o dokonanie aktualizacji swoich ofert.INFORMACJA
02.02.2012

Uprzejmie informujemy Państwa, że Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2012" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców) poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.

W Ogólnopolskim Konkursie Grantowym o dotacje do 40 000 zł na projekty trwające 15 miesięcy (pomiędzy 1 czerwca 2012 r. a 30 listopada 2013 r.) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Termin składania wniosków upływa 22 lutego 2012 roku.
Informacje o konkursie i dostęp do formularza aplikacyjnego znajdują się na stronie internetowej:
www.rownacszanse.plINFORMACJA
30.01.2012

Zarząd Województwa Małopolskiego informuje o możliwości składania, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Podbabiogórze", wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:
"Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw", "Odnowy i rozwoju wsi" oraz "Małych projektów" w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 13 lutego 2012 roku do 12 marca 2012roku.
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Podbabiogórze" w Suchej Beskidzkiej ul. Kościelna 5b w godz. 8,00-16,00. Wnioski należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. Formularze wniosków dostępne są na stronach internetowych:
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.minrol.gov.pl,
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl,
Urzędu Marszałkowskiego Woj.Małopolskiego: www.fundusze.malopolska.pl
oraz Lokalnej Grupy Działania: www.lgdpodbabiogorze.pl.
Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach : Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: www.fundusze.malopolska.pl
i Lokalnej Grupy Działania www.lgdpodbabiogorze.pl
oraz do wglądu w siedzibie Biura LGD w Suchej Beskidzkiej ul.Kościelna 5b w godz. 8,00-16,00.
Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu:
"Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej' w 2012roku wynosi - 494 091,34 zł
"Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw" w 2012 roku wynosi - 611 158,80 zł
"Odnowy i rozwoju wsi" w 2012 roku wynosi - 954 352,84 zł
"Małych projektów" w 2012 roku wynosi - 796 076,76 zł

Aby projekt został wybrany do finansowania musi otrzymać minimum 50% punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajuje się w Biurze LGD .Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze LGD oraz pod numerem tel. 33/ 874 41 72 lub 667 609 609

JFM
INFORMACJA
25.01.2012


Bezpłatne wsparcie doradcze.
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze" zaprasza Beneficjentów ubiegajacych się o środki pomocowe w ramach działania Wdrażanie Lokalnej Dtrategii Rozwoju "Podbabiogórza" do skorzystania z bezpłatnego wsparcie doradczego.Wsparcie udzielane będzie od 9,00-15,00 na terenie urzędów gmina: Budzów, Bystra-Sidzina, Jordanów, Maków Podhalański, Stryszawa, Zawoja, Zembrzyce.
Najbliższy termin konsultacji w Urzędzie Gminy Jordanów to 1 luty 2012.
Bardzo serdecznie zapraszamy.